Truyền hình KHCN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: 562 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại(fax): 0218 3857119   Website: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

  STT                     Họ và Tên       Chức danh     Số điện thoại Cơ  quan
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   Lãnh đạo sở

   1

Đỗ Hải Hồ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc

(0218)3852581

   2

Trần Hồng Quang

(quangthThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)6289086

    3

Phạm Thế Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc  
   Văn phòng sở
   4

Phạm Hùng Sơn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh VP (0218)2210570
   5

Nguyễn Vũ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP (0218)3852509
   6

Hoàng Việt Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP
   7

Vũ Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   8

Nguyễn Duy Trường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   9

Lương Thị Kim Ngân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư (0218)3857119
   10

Trần Thị Thu Hà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   11

Nguyễn Tiến Mạnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   Phòng Quản lý khoa học
                   12

Phan Thị Thu Hà

(hapttThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3895503
   13

Trần Tuấn Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng

   14

Nguyễn Quyết Tiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng

   15

Đỗ Thị Minh Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   16

Bùi Tiến Thành

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ
   17

Hoàng Anh Vũ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856804
   18

Bùi Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó Trưởng phòng
   19

Đặng Việt Hưng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   20

Vũ Xuân Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
21

Nguyễn Thị Minh Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên 
    Phòng Thanh Tra
    22

Lê Đình Hiếu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh TT (0218)3857330
    23

Nguyễn Thị Nhung

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Chánh TT
    24

Đinh Công Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
 
   CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ  
   I

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

    25

Phùng Văn Quang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục trưởng (0218)3.857.101
    26

Nguyễn Sỹ Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.559.626
    Phòng Hành chính tổng hợp
            27

Lê Sỹ Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó phòng

(Phụ trách)

(0218)3.852.606
    28

Vũ Huyền Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
    29

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn thư
            30

Phùng Đăng Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
     Phòng Quản lý đo lường
            31

Quách Đức Quỳnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng  
            32

Phạm Thị Hoài Thu

(thupth.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng (0218)2.210.982
            33

Phạm Ngọc Tuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
           34

Phạm Thị Vân Phương

(phuongptv.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)2.210.984
            35

Trần Thị Sáu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên  (0218)2.210.984
            36 Nguyễn Mạnh Dũng

(dungnm.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    37

Trần Gia Thụy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Chuyên viên

      TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

        (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

            38

Nguyễn Xuân Hiển

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (0218)3.856.396
            39

Lê Thị Thanh Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó Giám đốc (0218)3.896.850
      Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
            40

Nguyễn Thị Tâm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phụ trách phòng

(0218)3.897.084

           41

Bùi Thị Lan Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế Toán

            42

Bùi Thị Hồng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư, thủ quỹ

  Phòng Kỹ thuật Đo lường
            43

Nguyễn Tiến Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

T. Phòng (0218)3.898.020
            44

Nguyễn Tuấn Nam

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Phòng
            45

Nguyễn Mạnh Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
            46

Nguyễn Thanh Bình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
  Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
    47

Đinh Thị Hồng Hạnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 P. Phòng (Phụ trách) (0218)3.898.038
            48

Bùi Xuân Thời

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
   II TRUNG TÂM ỨNG DỤNG THÔNG TIN KHCN
   49

Bùi Đức An

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P.Giám đốc  (Phụ trách) (0218)3858568
   50

An Mạnh Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3858668
   51

Trần Đình Thắng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3843758
       Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
            52

Trần Đức Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3843756
            53

Trần Quốc Tuấn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
   54

Bùi Văn Vĩnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
            55

Trần Thị Thu Hằng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Kế toán
            56

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Văn thư
       Phòng Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ
       
(0218)3843207
           57

Lường Thị Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng
            58

Lê Thị Ngọc Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
            59

Nguyễn Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   60

Nguyễn Thị Kiều My

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    61

Bùi Văn Luôn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Phòng Thông tin - Thống kê khoa học và công nghệ
        62 61

Hoàng Sỹ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng (0218)3858668
 663

Đặng Tiến Trình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
          664

Hoàng Văn Dương

(duonghvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   65

Bùi Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   66

Bùi Mai Anh

(anhbmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Cao Phong
 7 66

Nguyễn Văn Trọng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc    
               68 67

Nguyễn Duy Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc
   69

Nguyễn Thị Hoà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế Toán
    
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   70

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Giám đốc (0218)3853092
        Phòng Kế hoạch tổng hợp
   71

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán (0218)3853092
   72

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   73

Nguyễn Thùy Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
        Phòng Nghiệp vụ
   74

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)3853092
 
 

Tìm kiếm...

2

Dan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2431250
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
156
614
1858
2425378
4746
23230
2431250

Your IP: 3.236.47.240
2023-02-08 02:09