Danh sách cán bộ Quỹ khoa học và phát triển công nghệ
 
1

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc

(Phó GĐ Sở kiêm nhiệm)

(0218)3895658
2

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P. Giám đốc (0218)3853092
Phòng Kế hoạch tổng hợp
3

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán 3853092
4

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
5

Nguyễn Thùy Linh

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
Phòng Nghiệp vụ
6

Trần Lê Thu Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên 3853092
7

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên