Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 118/KH-UBND, ngày 27/10/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức tập huấn triển khai sử dụng bộ gõ và tài liệu học chữ Mường cho người biết nói tiếng Mường và biết tiếng Việt. Buổi tập huấn có sự tham gia của lãnh đạo, chuyên viên, viên chức các Sở, ban, ngành, huyện ủy, UBND các huyện.

Day chu muong 65653

Nghệ nhân Bùi Huy Vọng và nghệ nhân Bùi Văn Nợi
tham gia giảng dạy bộ chữ dân tộc Mường

Với mục đích giúp các học viên tiếp cận, nắm chắc cách thức sử dụng bộ gõ và tài liệu học chữ Mường, từ đó từng bước triển khai phổ biến, ứng dụng đưa Bộ chữ dân tộc Mường vào đời sống nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, khẳng định Bộ chữ dân tộc Mường là chữ viết chính thức của dân tộc Mường, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình, giúp cho tiếng dân tộc Mường không bị bào mòn, lãng quên.

Buổi tập huấn diễn ra với các nội dung chính: Khái quát về tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường ở Hòa Bình; giới thiệu bộ gõ và bộ chữ Mường của dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình; Học các âm và cách viết chính tả trong tài liệu học chữ Mường cho người biết nói tiếng Mường và biết nói Tiếng Việt (nói và viết).

Tại buổi học, các học viên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên đến từ các Sở, Ban, ngành, huyện ủy, UBND các huyện được hướng dẫn cách sử dụng bộ gõ chữ Mường trực tiếp trên máy vi tính, phần miêu tả cách viết, ngữ âm và tài liệu mã nguồn bộ gõ Unikey Mường; hướng dẫn sử dụng tài liệu học chữ Mường cho người biết nói tiếng Mường và biết tiếng Việt. Cụ thể là các bài học về âm L, TL, CH, chữ W, âm K, âm NG, X, Z, âm IE, UÔ, ƯƠ và cách viết chính tả của những âm này; cách viết Â, EE, ÊÊ, OO, ÔÔ, UU, ƯƯ...

So với chữ Quốc Ngữ, chữ Mường chứa đựng những tính ưu việt riêng. Chẳng hạn như âm “ch”: Trong tiếng Việt có hai âm là “ch” và “tr”. Còn đối với tiếng Mường, chỉ có một âm “ch” duy nhất, trùng với “ch” của tiếng Việt. Hoặc một số âm chỉ có trong tiếng Mường mà không có trong tiếng Việt như âm “Tl”. Đây là phụ âm kép do là sự kết hợp của hai âm “t” và “l”. Khi phát âm “tl”, hai âm t và l được phát âm nối tiếp nhau liên tục, không dừng ở giữa. Vị trí của “tl” chỉ đứng ở đầu âm tiết: tlảng (con diều hâu), tlong tlẳng (trong trắng).

Để giúp người học dễ tiếp cận và thực hành, trong mỗi bài học đều có những ví dụ cụ thể. Điểm đặc biệt trong tài liệu học chữ Mường là những ví dụ đều được lấy từ những câu đồng dao, những đoạn trích trong Mo Mường. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với những người sử dụng tài liệu tiếng Mường. Bởi, những câu đồng dao, Mo Mường không những giới thiệu về bộ chữ Mường mà còn giúp người học tiếp cận được bản thể của văn hóa Mường, kể về sự tích ra đời của trời, của đất, của nước, của lửa, của vạn vật, lịch sử hình thành của đất Mường, của dân tộc, đến cách ứng xử của con người với thiên nhiên với đồng loại, với thế giới siêu nhiên... Ngoài ra, trong kho tàng văn hóa Mường có rất nhiều câu ca hay được truyền từ đời này sang đời khác:

“Tlăm thử hương ó chi bằng hương kon ma̭i

Tlăm thử tlải ó chi bằng tlải bôông kơm”

Dịch nghĩa:

Trăm thứ hương không hương nào bằng hương con gái

Trăm thứ trái không gì bằng trái bông cơm (lúa gạo)

Có lẽ có rất ít dân tộc có được phép so sánh ẩn dụ về vẻ đẹp người con gái như vậy, hương sắc của người con gái không hương nào có thể sánh bằng.Cũng như vậy, không có gì sánh được với lúa gạo.

Chính vì vậy, phát biểu tại buổi tập huấn, bà Bùi Thị Niềm - Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn: “Trong quá trình xây dựng khung chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích giáo viên giảng dạy phải tiếp cận với văn hóa Mường, để đưa được nhiều hơn những ngôn ngữ của văn hóa Mường thuộc các vùng Mường trong bài giảng của mình chứ không phải là đơn thuần dạy chữ”.

Sau khi tham dự lớp tập huấn, các học viên có trách nhiệm phối hợp xây dựng lộ trình triển khai, phổ biến, ứng dụng rộng rãi và hiệu quả bộ chữ dân tộc Mường trong toàn tỉnh, từng bước đưa Bộ chữ dân tộc Mường vào đời sống nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Bùi Phương - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1889982
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1477
1484
10765
1871797
12265
34104
1889982

Your IP: 35.172.233.215
2020-08-08 09:06