Nhằm nâng cao Pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân cho người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ, ngày 20/9/2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN; Trưởng phòng chuyên môn Sở, Trưởng đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị; các cán bộ, chuyên viên và đại diện các tổ chức, cá nhân phụ trách an toàn bức xạ (ATBX), nhân viên bức xạ trong các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán và điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh.  

 DSC3469

Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN mong muốn buổi tập huấn sẽ giúp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt quy định của pháp luật về lĩnh vực An toàn bức xạ; nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đề nghị Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán y tế) và các thủ tục liên quan.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 46 đơn vị lưu giữ, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các tổ chức cá nhân đã có chuyển biến tích cực trong việc đăng ký nộp hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, gia hạn, gộp giấy phép, Chứng chỉ an toàn bức xạ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua hệ thống Một cửa thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh. Các tổ chức, cá nhân tại các cơ sở y tế đã nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn và kiểm soát bức xạ, cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

 DSC3470

Báo cáo viên Sở KH&CN phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn bức xạ Y tế

Hội nghị tập huấn giúp phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn bức xạ Y tế, cụ thể: Luật Năng lượng nguyên tử  ngày 03/6/2008; Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Hoà Bình Ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;… Bên cạnh đó, báo cáo viên của Sở KH&CN còn hướng dẫn tổ chức quản lý ATBX tại cơ sở; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Thông qua buổi tập huấn, các cán bộ, chuyên viên và đại diện các tổ chức, cá nhân phụ trách ATBX, nhân viên bức xạ trong các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang đã nắm bắt được các văn bản về Luật, Nghị định, Thông tư  thuộc lĩnh vực ATBX, Năng lượng nguyên tử, từ đó góp phần nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bùi Phương - TTUDTT KH,CN

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2318589
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
246
434
1124
2314608
1591
15118
2318589

Your IP: 3.234.210.25
2022-10-04 13:05