CONG_THONG_TIN

THU_TUC_HANH_CHINH_1

VAN_BAN_PHAP_QUY_1

CONG_BAO_HOA_BINH

HOP_THU_DIEN_TU_

Danh sách các thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ xung giấy phép


Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là cơ sở) được cấp phép muốn sửa đổi, bổ sung giấy phép nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Quản lý Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ sở sẽ nhận được thông báo về tình trạng hồ sơ:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và thời gian thẩm định thực tế.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ phải bổ sung hoàn chỉnh. Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, nếu cơ sở không bổ sung hồ sơ sẽ bị từ chối cấp phép.

- Hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh, cơ sở nộp lại Phòng Quản lý Công nghệ;

- Thẩm định thực tế: Căn cứ thời gian đã thông báo, Phòng Quản lý Công nghệ tổ chức thẩm định thực tế tại địa điểm tiến hành công việc bức xạ của cơ sở, bao gồm thẩm định các điều kiện thực tế đảm bảo an toàn bức xạ; tính xác thực và hợp lệ của các hồ sơ khai báo. Biên bản thẩm định được gửi lại cơ sở một bản để lưu và thực hiện các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu có);

- Sau khi thực hiện các yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ tại Biên bản thẩm định thực tế (nếu có), cơ sở nộp lại tại Phòng Quản lý Công nghệ;

- Thẩm định nội dung hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu trên, Phòng Quản lý Công nghệ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ và tổng hợp trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt Giấy phép sửa đổi, bổ sung hoặc ký văn bản từ chối cấp giấy phép bổ sung, sửa đổi;

- Cơ sở nộp phí và lệ phí theo quy định, nhận Giấy phép tại Phòng Quản lý Công nghệ;

- Văn bản từ chối: Cơ sở nhận qua đường bưu điện hoặc tại Phòng Quản lý Công nghệ

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan, Qua đường bưu điện
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (bản gốc);

- Phiếu khai báo liên quan nếu có sự thay đổi so với hồ sơ cấp phép trước (bản gốc);

- Bản đánh giá an toàn bức xạ (bản gốc);

- Bản sao giấy phép cần sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép

- Các phiếu khai báo thay đổi (nếu có).

- Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;


Lệ phí ĐKKD: Theo các quy định tại Quyết định số 38/2006/QĐ/BTC ngày 24/7/2006 của Bộ tài chính
Kết quả: Giấy phép hoặc văn bản từ chối cấp phép; văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tiếp tục tiến hành công việc bức xạ
Căn cứ pháp lý:

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008

- Nghị định 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ;

- Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế;

- Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Thông tư liên tịch 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 giữa Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường và Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế;

- Văn bản số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ nghệ hướng dẫn cấp phép tạm thời;

- Quyết định số 19/2009QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Hoà Bình quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình.

- TCVN 6561:1999

- TCVN 6870:2001

- TCVN 6866:2001

- TCVN 6869:2001

Tài liệu, Biểu mẫu liên quan:

don de nghi sua doi giay phep.doc Tải về (291)
don de nghi sua doi giay phep.doc Filesize: 31 kB Filetype: Microsoft Office Document Quy định sử dụng: not selected Tải về: 291 Added: 23.9.2010
Cập nhật: 2010-09-23 22:48:37    Được xem: 115
Powered by Sigsiu.NET

bo_khoa_hoc

bao_khoa_hoc

tap_chi_khoa_hoc

VIEN_NANG_LUONG

trang_tin_chinh_phu_copy

do_luong_chat_luong

 

TRUNG-TAM-UNG-DUNG

 

TRUNG_TAM_PHAN_TICH

Thống kê người truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter