DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản UBND Tỉnh ban hành
Page 1 of 3
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits | Featured
 
Files:
pdf.png Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thựchiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước HOT

Download

Số hiệu  36/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:  UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định ban hành Quy định
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 25/12/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 10 ngày kể từ ngày ký


Created
Size
Downloads
2014-12-01
2.75 MB
492
pdf.png Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước HOT

Download

Số hiệu  38/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:  UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định ban hành Quy định
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 25/12/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 10 ngày kể từ ngày ký


Created
Size
Downloads
2015-08-19
5.01 MB
501
pdf.png Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việcBan hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. HOT

Download

Số hiệu  39/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:  UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định ban hành Quy định
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 25/12/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 10 ngày kể từ ngày ký


Created
Size
Downloads
2015-08-19
1.92 MB
491
pdf.png Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thựchiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước HOT

Download

Số hiệu  24/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:  UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định ban hành Quy định
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 14/8/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 10 ngày kể từ ngày ký


Created
Size
Downloads
2015-08-26
1.15 MB
226
zip.png Kiểm tra thông tin HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-05
352.3 KB
210
pdf.png Quyết định số 1276/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-15
3.72 MB
304
pdf.png Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước t HOT

Download

Số hiệu  34/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:  UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định ban hành Quy định
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 11/11/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 10 ngày kể từ ngày ký


Created
Size
Downloads
2016-12-05
1.42 MB
109
doc.png Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-02-16
27.5 KB
133
doc.png Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN) HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-02-16
28.5 KB
136
doc.png Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho dự án KH&CN) HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-02-16
30 KB
123

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

0919078
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
750
587
4065
908820
12626
23496
919078

Your IP: 192.168.51.1
2017-12-14 20:47