DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong

Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về tổ chức phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Chính phủ và công văn số 243/SKHCN-VP về phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Chính phủ

Xem chi tiết:

Kế hoạch 21/KH-SKHCN

Công văn 243/SKHCN-VP

 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nhiệm vụ và văn hóa nơi công sở. Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016- 2020”, với các nội dung như sau: 

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016- 2020. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016- 2020” như sau: 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

0919076
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
748
587
4063
908820
12624
23496
919076

Your IP: 192.168.51.1
2017-12-14 20:46