Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Ứng dụng công nghệ thông tin vừa là động lực, yếu tố thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, vừa là điều kiện để cải cách hành chính thành công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sẽ giảm chi phí, thời gian, tăng tính tiện lợi cho người dân và các tổ chức trong việc giải quyết công việc.

Hiện nay, các hệ thống cơ bản như: Thư điện tử, Cổng Thông tin điện tử, quản lý văn bản điều hành, … đã được sử dụng trong hầu hết các cơ quan cấp tỉnh, huyện. Nhu cầu trao đổi, luân chuyển văn bản trong các cơ quan Nhà nước ở tỉnh ngày càng tăng. Việc ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước là nhu cầu cần thiết trong các giao dịch trên môi trường mạng.

Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử, dựa trên công nghệ mã hóa công khai. Nó đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý. Chữ ký số có hai dạng, thứ nhất là chữ ký số công cộng dùng trong các doanh nghiệp và xã hội do các đơn vị phát hành chữ ký số cung cấp như Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)…; thứ hai là chữ ký số hành chính được ứng dụng cho các cơ quan Nhà nước, do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp và xác thực.

Nhằm từng bước tích hợp hệ thống chữ ký số vào các phần mềm dùng chung của tỉnh, đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử, phục vụ cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình. Chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đã được bàn giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh sử dụng trong giao dịch điện tử. 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã sử dụng chữ ký số và công bố phương thức trao đổi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số trên môi trường mạng. Một số cơ quan đã bước đầu sử dụng bao gồm cả chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của cá nhân lãnh đạo trên văn bản điện tử. Các loại văn bản điện tử thường được trao đổi qua thư điện tử gồm: Thông báo, giấy mời, thông báo kết luận, văn bản nội bộ, lịch công tác, công văn, văn bản quy phạm pháp luật.... Trong năm 2019 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ để trao đổi văn bản điện tử, đảm bảo an toàn và bảo mật trong giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau trên môi trường mạng.

chu ky so

Website: hoabinh.gov.vn/web/chukyso/home cung cấp các chính sách, văn bản hướng dẫn và các thông tin liên quan đến chữ ký số của tỉnh Hòa Bình

Việc áp dụng chữ ký số thay vì tiếp nhận và gửi văn bản thông qua đường công văn đã giúp cho các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính. Không mất thời gian đi lại, chờ đợi, và có tính an toàn cao. Không phải in ấn các hồ sơ. Việc ký kết các văn bản ký điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào. Việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký tới các cơ quan, đơn vị, … cũng được diễn ra tiện lợi và nhanh chóng.

Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, đặc biệt là triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử. Đây được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy cho các giao dịch điện tử. Đồng thời, giúp cho việc trao đổi thông tin, cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đã góp phần thay đổi phong cách làm việc của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, doanh nghiệp, bảo đảm khoa học, nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân của các cơ quan nhà nước.

Mai Anh

 

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, trong thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã tích cực ứng dụng công nghệ thương mại điện tử trong cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.

Ứng dụng thương mại điện tử trong cơ quan Nhà nước

Sau khi ứng dụng thương mại điện tử trong cơ quan nhà nước có 80% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, các huyện được đưa lên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các đơn vị. 90% văn bản nội bộ của các cơ quan, đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử, không sử dụng văn bản giấy (văn bản xem để biết, dự thảo xin ý kiến, giấy mời họp, tài liệu cuộc họp); 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi dưới dạng điện tử song song với văn bản giấy; 40% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, không sử dụng văn bản giấy.

thuong mai dien tu

Ứng dụng công nghệ, dịch vụ Thương mại điện tử phục vụ hành chính công

Phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai ứng dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, kết nối đến 100% sở, ban, ngành và Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo phục vụ cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hệ thống thư điện tử đã cấp gần 8.000 địa chỉ thư điện tử. Trong đó, tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện được cấp thư điện tử chiếm tỷ lệ 100%. Việc ứng dụng thư điện tử (email) trong hoạt động của cán bộ, công chức trong các cơ quan ngày càng phổ biến. Tỷ lệ trung bình cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc tại các cơ quan đạt 50%.

Hệ thống truyền hình hội nghị được kết nối từ ủy ban nhân dân tỉnh tới tất cả các huyện, thành phố mang lại hiệu quả tiết kiệm kinh phí, giấy tờ, tài liệu, thời gian hội nghị... Đến nay đã tổ chức được trên 90 cuộc họp trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình với website www.hoabinh.gov.vn thường xuyên được đổi mới về nội dung, cấu trúc, giao diện và liên kết với nhiều trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tìm hiểu về chủ trương, cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư của tỉnh, cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh cung cấp 2.053 dịch vụ công phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 31 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được xây dựng và tích hợp vào cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Các trang thông tin điện tử này đã phát huy được vai trò quảng bá, giới thiệu, cập nhật các văn bản QPPL và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý.

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh. Nhiều phần mềm được ứng dụng như phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý nhân sự, kế toán; phần mềm quản lý hàng hóa; phần mềm quản lý cước.

100% các doanh nghiệp sử dụng Internet phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh và một số doanh nghiệp đã có website. Hầu hết các doanh nghiệp đều đã triển khai sử dụng các phần mềm văn phòng (như Word, Excel...), thư điện tử và triển khai sử dụng phần mềm ERP, phần mềm xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý tài chính kế toán; 60% hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, cung cấp điện, nước, viễn thông sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện điện tử.

Hàng năm, tỉnh Hòa Bình triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, đưa thương mại điện tử trở thành một ứng dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, người tiêu dùng; góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quàn lý Nhà nước. Mở các lớp tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Quốc Tuấn

Ngày 8/8/2017, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến logo, văn bản xây dựng, quản lý nhãn hiệu chứng nhận “ Sông Đà - Hòa Bình” cho sản phẩm cá, tôm Hồ thủy điện Hòa Bình.

Tham dự có đồng chí Bùi Văn Chủm - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị trực thuộc liên quan; UBND các huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế và Hạ tầng một số huyện, thành phố trên địa bản tỉnh Hòa Bình...

ddddddccvvvvv

Đồng chí Bùi Văn Chủm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự đã nghe dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và một số mẫu thiết kế logo của sản phẩm. Các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “ Cá Sông Đà - Hòa Bình” được áp dụng cho các sản phẩm cá khai thác, nuôi trồng phạm vi thành phố Hòa Bình, các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Cao Phong, Tân Lạc. Mọi tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng và kinh doanh các sản phẩm cá phải tuân thủ các điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận… 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế, phạm vi khai thác, nuôi trồng cũng như lựa chọn phương án logo nhãn hiệu chứng nhận Cá Sông Đà - Hòa Bình, Tôm Sông Đà - Hòa Bình.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bùi Văn Chủm - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận những đóng góp và sẽ tập hợp các ý kiến nhằm thống nhất ban hành Quy chế và logo cho nhãn hiệu.

TTTK

 

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) được ký kết ngày 15/4/1994 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/1951 cùng với sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định TRIPS là một điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT)quy định các tiêu chuẩn tối thiểu về bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác. Các quy định của Hiệp định này có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý đối với tất cả các Thành viên WTO.Hiệp định TRIPS có hiệu lực với Việt Nam ngay từ khi Việt Nam trở thành Thành viên của WTO (năm 2007).

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932534
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
605
621
2867
1922851
20213
34604
1932534

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 18:41