DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting

 

 

Ngày 22/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, đại diện công đoàn các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Nhìn lại kết quả hoạt động năm qua, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ đã đã tích cực thi đua nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thi đua thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”; Bám sát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp cùng lãnh đạo Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đoàn viên công đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn đảm bảo tính tập trung, dân chủ và phương thức lãnh đạo đã được đổi mới; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo Sở và các tổ chức đoàn thể được phát huy tối đa...

Năm 2019 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt, làm việc quyết liệt, hiệu quả”. Hội nghị đã thông qua nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm năm 2019 với một số chỉ tiêu cần phấn đấu như: 100 % tập thể phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 50 % đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100 % số Chi bộ trực thuộc được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 10% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 100 % đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; …

4 HN CCVC so 231223123

Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN và đồng chí Bùi Văn Chủm - Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Tại Hội nghị đại diện công đoàn các đơn vị trực thuộc và các cán bộ, công chức đã có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ,... Hội nghị cũng công bố Quyết định và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác công đoàn năm 2018.

Trước đó, ngày 10/01/2019, hai đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm Ứng dụng Thông tin khoa học công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Tiến Trình

Thực hiện Quyết định số 2526/QĐ-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Chiều ngày 16/01/2019, tại Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình” do Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình chủ trì thực hiện.

3 HN tai da bac 201998272

Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vương Đắc Hùng - Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Xa Đức Hiền - Phó chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cùng các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo UBND xã thuộc huyện Đà Bắc.

Dự án sẽ triển khai trong 3 năm bắt đầu từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2021 tại 14 xã thuộc huyện Đà Bắc. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình triển khai nội dung dự án, cụ thể: Đào tạo được 12 cán bộ kỹ thuật viên cơ sở; mở được 10 lớp tập huấn cho 500 lượt cán bộ và người dân tham gia; chuyển giao 8 quy trình công nghệ cho vùng dự án. Xây dựng thành công các mô hình trồng trọt: 50ha trồng thâm canh cây có múi (bưởi đỏ, bưởi da xanh), 100ha (50ha/vụ x 2 vụ) thâm canh giống lúa mới chất lượng cao J02, có khả năng chịu lạnh, 05 ha trồng cỏ voi nuôi bò. Xây dựng được các mô hình chăn nuôi hiệu quả: 450 con lợn bản địa/150 hộ (3 con/hộ); 6000 con gà ri lai thả đồi/150 hộ (40con/hộ); 200 con bò lai sinh sản nhóm Zêbu/200 hộ (1 con/hộ). Xây dựng được các mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà: 60 lồng cá rô phi đơn tính/2 vụ (30 lồng/vụ). Tham gia Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận để thống nhất tập trung triển khai kế hoạch thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển sản xuất nông nghiệp tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại huyện Đà Bắc đạt hiệu quả, đúng tiến độ và thành công.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ nhấn mạnh: “Đây là một dự án rất quan trọng, được triển khai trên phạm vi rộng gồm 14 xã của huyện Đà Bắc. Thông qua dự án này, sẽ đóng góp được một phần của ngành khoa học và công nghệ, giúp cho bà con nông dân vượt qua khó khăn, khắc phục những thiệt hại thiên tai từ tháng 10/2017”. Đồng chí Đỗ Hải Hồ đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì, các xã, phòng, ban thuộc huyện Đà Bắc phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc trong quá trình triển khai dự án, thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy mọi nguồn lực hiệu quả.

Bùi Phương

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1363144
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
680
898
8018
1346628
32479
37922
1363144

Your IP: 52.23.234.7
2019-05-26 11:12