Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị giao ban kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại huyện Kỳ Sơn.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ; đồng chí Hoàng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách KH&CN các huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên một số phòng, đơn vị thuộc Sở.

Hoạt động của Hội đồng KHCN huyện, thành phố ngày càng đi vào thực chất, thực hiện đúng chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo UBND huyện về các vấn đề xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm, định hướng phát triển KH&CN, các biện pháp thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống trên địa bàn; giao và tổ chức thực hiện các mô hình, dự án, các sáng kiến, kiểm tra và nghiệm thu các mô hình dự án; phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể ở huyện hướng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ 15, hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7, thông qua việc tham gia tổ chức, chấm điểm, xét chọn các sản phẩm sáng tạo, các cá nhân có kết quả tốt để trao thưởng tại huyện và gửi đi dự thi cấp trên.

Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ theo hướng dẫn về nghiệp vụ của Sở khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân cấp huyện, về cơ bản đã đảm bảo tiến độ, phù hợp thời điểm dự toán ngân sách hàng năm cấp huyện. Nội dung kế hoạch đã sát hơn với việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất (các giống cây, con, các mô hình sản xuất, các quy trình sản xuất tiên tiến, các công nghệ chế biến nông lâm sản phù hợp...); các nhiệm vụ quản lý nhà nước như thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hoạt động sáng kiến, sáng tạo; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn được xây dựng và tham mưu cho UBND cấp huyện theo quy định.

6T1
Toàn cảnh hội nghị

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ đã được quan tâm đúng mức: Đã tổ chức các lớp tập huấn, các buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn tại thực địa, tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình công tác đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp huyện, dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, các văn bản về quản lý xăng dầu, tổng hợp các phương tiện cân, đo...Trong 6 tháng đầu năm, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng KH&CN, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố đã tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành một số văn bản về hoạt động KH&CN. Điển hình như về xây dựng kế hoạch năm, kiện toàn Hội đồng khoa học huyện, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cơ sở, quyết định giao tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện mô hình dự án tại địa phương, thẩm định và quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015tại các xã, thị trấn, góp ý xây dựng các văn bản về KH&CN...

Việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, với các nội dung chính: Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện với các đơn vị có liên quan xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; tập huấn kỹ thuật cho người dân.

Công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh: Đã phối hợp với Sở KH&CN xây dựng thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ gắn với tên địa danh, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu để bà con nông dân phát triển kinh tế ở địa phương. Một số sản phẩm như: Nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Yên Thủy” cho sản phẩm bưởi của huyện Yên Thủy; nhãn hiệu tập thể “Gạo Đà Bắc” cho sản phẩm gạo J02 của huyện Đà Bắc; nhãn hiệu tập thể “Cam Mường Động” và “Bưởi Mường Động” cho sản phẩm cam, bưởi của huyện Kim Bôi. Chủ trương tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận cho “Cam Lương Sơn” và “Bưởi Lương Sơn” cho sản phẩm cam, bưởi huyện Lương Sơn. Hoạt động sáng kiến sáng tạo đã được quan tâm hơn trước. Nhiều sáng kiến có chất lượng được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá tích cực.

6T2
Giống lúa J02 tại xã Mường Chiềng, Đà Bắc

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn. Triển khai tích cực các mô hình dự án nhằm đảm bảo tiến độ cũng như mục tiêu đề ra. Đổi mới hoạt động sáng kiến trên địa bàn các huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng của Hội đồng chấm sáng kiến và lựa chọn những sáng kiến có chất lượng gửi cấp tỉnh. Tuyên truyền, vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng sáng kiến. Đẩy mạnh triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trên địa bàn.Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố và sự phối hợp giữa các phòng thuộc Sở và các phòng chuyên môn cấp huyện trong hoạt động KH&CN thời gian qua; ghi nhận và biểu dương những kết quả mà KH&CN cấp huyện đã đạt được. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: Triển khai nhiệm vụ KH&CN còn chưa đảm bảo tiến độ về thời gian, còn lúng túng trong xác định nhiệm vụ KHCN, chưa định hướng được phát triển rõ ràng sản phẩm chủ lực của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Chưa tạo được các kết nối vững chắc giữa người sản xuất và doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động sáng kiến sáng tạo còn chưa được triển khai đồng đều trên diện rộng. Phong trào sáng kiến còn chưa thu hút được sự tham gia của khối doanh nghiệp. Một số sáng kiến cấp huyện chất lượng còn chưa cao. Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật chưa sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nắm rõ tham gia.Công tác triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các xã, phường, thị trấn được khẩn trương thực hiện: Hiện có 158 xã đã áp dụng, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 100% số xã trên địa bàn.Trong 06 tháng đầu năm 2019, đã phối hợp với Sở KH&CN: Thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại 05 huyện: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn. Kết quả kiểm tra được 32 cơ sở với tổng số 97 cột đo xăng, dầu; lấy 04 mẫu xăng, 04 mẫu dầu đi thư nghiệm; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền là 20.000.000 đồng do sử dụng cột đo xăng dầu hết hiệu lực kiểm định; thanh tra chuyên ngành về chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kết quả kiểm tra 41 số cơ sở, không có cơ sở nào vị phạm. Triển khai 02 cuộc kiểm tra nhà nước đối với các phương tiện đo nhóm 2 (phương tiện đo tốc độ, phương tiện đo nồng độ cồn, phương tiện đo taximet), qua kiểm tra cho thấy: Các phương tiện đo nhóm 2 đều đã được kiểm định, thời hạn kiểm định còn hiệu lực, chưa phát hiện các dấu hiệu gắn chíp điện tử hoặc gắn thêm các thiết bị khác nhằm làm sai số phương tiện đo gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Trước đó, các đại biểu hội nghị đã đến tham quan cơ sở sản xuất miến dong thương phẩm tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn và Nhà máy cổ phần nước Vinaconex đóng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Đức An

Sáng ngày 30/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần II” năm 2019.

SK1

Đ/c Hoàng Xuân Giao - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn khai mạc cuộc thi


Được phát động từ tháng 3/2019, sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 22 ý tưởng, dự án của các tác giả, nhóm tác giả dự thi đến từ các huyện, thành đoàn trong toàn tỉnh tham dự. Qua các vòng thi, Ban giám khảo đã lựa chọn được 7 ý tưởng dự án lọt vào vòng Chung kết. Theo đánh giá chất lượng các dự án tham dự vòng chung kết lần II đã được nâng lên và tính khả thi của các dự án tốt hơn so với lần I.Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên tỉnh trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc kết nối giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp với mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tại vòng Chung kết, các tác giả, nhóm tác giả đã tham gia trưng bày mô hình dự án dự thi; thuyết trình và bảo vệ dự án trước hội đồng ban giám khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho dự án Du lịch trải nghiệm 4K Happyfarm của nhóm tác giả Đinh Thế Ngữ Tôn, Đinh Minh Quý, Đinh Thị Loan (huyện Lương Sơn); 02 giải nhì thuộc về dự án Phát triển công nghệ túi giấy sinh học đựng thực phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sống của tác giả Vũ Đăng Biên (Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hòa Bình) và dự án Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của Trung tâm Phát triển tài năng Superkids do tác giả Lê Thị Nhàn thực hiện; 2 giải ba cho dự án Nuôi cá trắm đen thương phẩm trên hồ sông Đà theo phương thức cho ăn tự động - Bùi Văn Thương (huyện Đà Bắc) và dự án trồng dưa lưới công nghệ cao của nhóm tác giả Đặng Thị Duyên, Nguyễn Quang Thọ (Thành phố Hòa Bình); 2 giải khuyến khích thuộc về dự án Chế biến thủy sản khu vực sông Đà - Xa Ngọc Hưng (huyện Đà Bắc) và dự án Sản xuất máng ăn, máng uống tự động dành cho gia cầm - Vũ Kim Trung (huyện Lạc Thủy).

SK2

Ban Giám Khảo cuộc thi cùng các tác giả và nhóm tác giả thuộc 7 ý tưởng dự án lọt vòng Chung kết

Bùi Phương

Nhằm thực hiện phương châm hành động của Chính phủ về cải cách hành chính năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo về cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình được thực hiện nghiêm túc; các nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch sớm được quán triệt, triển khai.

CCHC1

100% thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình


Ngày 14/01/2019, Sở đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát thủ tục hành chính năm 2019, trong đó xây dựng chi tiết việc rà soát, kiểm soát 51 thủ tục hành chính thực hiện trong năm 2019. Hiện 100% các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai, đồng thời đăng tải trên trang website của Sở tại địa chỉ: sokhoahoc.hoabinh.gov.vn. 100% thủ tục hành chính của Sở được giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo quy định của pháp luật, và không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Tính đến hết tháng 6, Sở đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo 51 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Trong đó 44 số hồ sơ được giải quyết trước hạn.Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, tài chính công, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của ngành nhằm đổi mới, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để đáp ứng yêu cầu các văn bản của Trung ương; triển khai có hiệu quả các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện nghị quyết TW 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới, nâng cao chất lượng công vụ, công chức, lề lối và phương pháp làm việc; thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác; ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng internet ở mức độ 3, mức độ 4; kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; …

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành một số Quyết định như: Số 638/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thay thế, danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; số 345/QĐ-UBND, ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ; số 635/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ.

CCHC2

100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng, trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản

Trong cải cách tổ chức bộ máy, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã rà soát, phân công, sắp xếp lại vị trí việc làm theo hướng giảm vị trí việc làm hành chính, tăng vị trí việc làm trực tiếp, lao động, sản xuất, dịch vụ. Đồng thời đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả làm việc của công chức, năng suất lao động của viên chức; hạn chế sử dụng văn bản giấy; trưởng các phòng, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra và xử lý văn bản. Xây dựng và đã hoàn thiện Đề án “Sắp xếp các tổ chức bên trong của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình” và Đề án “Hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình”, đến nay Trung tâm Ứng dụng Thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình đã được thành lập và đi vào hoạt động. Công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị đã được Sở Khoa học và Công nghệ kiện toàn lại. Phương án tự chủ về tài chính cũng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019. Đối với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tự đảm bảo chi thường xuyên tại Quyết định số 2718/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018.

Trong 6 tháng đầu năm, các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng, trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; sử dụng chữ ký số cá nhân lãnh đạo; hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của các tổ chức, cá nhân. Nội dung cập nhật thông tin phong phú, đa dạng và luôn được đổi mới. Số lượng truy cập 6 tháng đầu năm đạt 1.348.993 lượt xem.

Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các phòng, đơn vị; ban hành kế hoạch và áp dụng việc chuyển đổi ISO sang phiên bản 9001:2015.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, cũng như trong giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Mai Anh

Ngày 09/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng diễn tập phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình chủ trì thực hiện từ tháng 4/2018 - 6/2019.

phong thu 1

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2018

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác xây dựng và diễn tập phòng thủ; tổ chức điều tra khảo sát 40 phiếu tại Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh, các sở ban ngành; 11 phiếu tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 11 phiếu tại Ban Chỉ đạo diễn tập cấp huyện, thành phố; 100 phiếu tại 100 xã, phường, thị trấn; 162 phiếu cá nhân thuộc các tổ chức điều tra; thu thập 299/120 hình ảnh về công tác diễn tập phòng thủ 3 cấp và sở, ngành giai đoạn 2012-2017 (vượt 249% hình ảnh so với mục tiêu đề ra); đã đánh giá thực trạng công tác diễn tập khu vực phòng thủ giai đoạn 2012-2017; xây dựng nội dung phối hợp tham mưu chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh; đề xuất 04 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác diễn tập phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; đăng tải 04 bài báo khoa học (vượt chỉ tiêu 03 bài báo). Kết quả nghiên cứu có cơ sở khoa học chặt chẽ, số liệu, tư liệu cập nhật trong đề tài có độ tin cậy cao; không có sự trùng lặp với kết quả của các công trình khác đã được công bố.Để kinh tế phát triển bền vững, xã hội ổn định, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp luôn chú trọng chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc. Theo đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công 02 cuộc diễn tập KVPT, diễn tập phòng chống khủng bố tỉnh, và các cuộc diễn tập KVPT, diễn tập phòng chống khủng bố huyện, thành phố, cuộc chiến đấu - trị an xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Năng lực và vai trò tham mưu của các cơ quan Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chưa có nội dung, thời điểm chưa tốt. Công tác tổ chức hiệp đồng, sự kết hợp giữa các tiểu ban chưa nhịp nhàng, phân công còn chồng chéo, chưa thống nhất. Việc gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh chưa hiệu quả. Nội dung và mô hình trong từng cuộc diễn tập còn đơn giản, chưa sát với thực tiễn từng địa phương. Trước tình hình thực tiễn đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thực hiện nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng diễn tập phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” do Đại tá Hà Tất Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình làm chủ nhiệm đề tài.

phong thu2

 Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu đề tài đã góp phần vào việc bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn cho phương án xây dựng và diễn tập phòng thủ các cấp trong tỉnh; cung cấp những luận cứ khoa học, giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiên cứu tham khảo, vận dụng trong tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ ở cấp mình, phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới phương pháp, vận dụng lý luận và thực tiễn, gắn công tác diễn tập, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực phòng thủ với phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước củng cố nâng cao một bước về ý thức quốc phòng cho toàn dân, tăng cường xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Kết thúc buổi nghiệm thu, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại “xuất sắc”.

Bùi Phương

Chuyên mục phụ

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1514351
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1347
1081
12006
1493332
31012
37706
1514351

Your IP: 3.93.75.30
2019-09-22 23:18