Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 15/7/2020, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở KH&CN; các đồng chí lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Đảng bộ và các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

DC Ho 29865456

Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị 

Đồng chí Phùng Văn Quang - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở đã trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; lãnh đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo theo đúng quy định của Đảng và bầu ra Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN được bầu làm Bí thư Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra trên diện rộng gần khắp thế giới, Đảng ủy Sở cũng đã lãnh đạo toàn đơn vị tham gia phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị đã chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ KH&CN đưa ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong dịch Covid-19, các hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN được tăng cường, đẩy mạnh sau khi đã hạn chế việc dãn cách xã hội.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Sở xác định cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch về công tác tổ chức; công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của Sở. Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên để giải quyết kịp thời những vấn đề còn tồn đọng; đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề tại các chi bộ…

hop dang bo 434364121545

Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng ủy viên cũng đã trình bày các báo cáo: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dâ chủ ở cơ sở”; tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, các đảng viên cũng được nghe tham luận về đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và giao kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp; hiệu quả của thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường triển khai các hoạt động của Trung tâm ƯDTT KH,CN và Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở KH&CN đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đức An - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1955016
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
197
943
5182
1945277
16543
26152
1955016

Your IP: 3.237.254.197
2020-10-24 01:08