Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học cấp tỉnh. Những đề tài này đều tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực phù hợp với đặc thù kinh tế và thế mạnh của tỉnh, cụ thể:

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học (saponin kết hợp với chitosan và axit axetic)” do trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện từ tháng 4/2018 – 3/2020 và được nghiệm thu vào ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng quy trình công nghệ bảo quản cam bằng màng phủ sinh học Saponin kết hợp với Chitosan và Axit axetic, qua đó giữ được độ tươi mới, giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan của quả cam trong thời gian dài, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Nhóm nghiên cứu đề tài đã xác định được phương pháp tạo màng phù hợp để bảo quản cam là phương pháp nhúng; xác định được tỷ lệ và phương pháp nhúng tạo màng bảo quản cam đó là 125g saponin/ 1000g chitosan/ 500ml axit axetic/ 50.000ml nước sử dụng cho 1.000 kg quả cam Cao Phong. Với tỷ lệ này saponin, chitosan được hòa tan đều trong môi trường gồm axit axetic và nước để tạo thành một dạng dịch lỏng đồng nhất, có màu vàng nhạt và mùi tự nhiên. 

 

mang loc cam coa phong3695411

Mô hình bảo quản cam Cao Phong (V2) bằng màng sinh học (saponin kết hợp với chitosan và axit axetic)

Nhóm nghiên cứu đề tài đã phân tích, đánh giá và xác định được ảnh hưởng của hàm lượng chế phẩm tạo màng bảo quản, mật độ quả trong giàn bảo quản và ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của quả cam Cao Phong; đã tối ưu hóa điều kiện bảo quản cho thấy nồng độ chế phẩm bảo quản thích hợp là 1,5% và thời gian nhúng là 2 phút thì cho kết quả tỷ lệ thối hỏng thấp nhất là 9,78% đối với giống V2 và 9,74% đối với giống CS1 ở điều kiện nhiệt độ bảo quản bình thường, với thời gian là 09 tuần bảo quản.

Xây dựng được 2 mô hình bảo quản quả cam Cao Phong (1 mô hình bảo quản cam giống v2 gồm 500kg và 1 mô hình bảo quản cam giống CS1 với 500kg); đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường của quy trình công nghệ bảo quản quả cam Cao Phong.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá mô hình bảo quản cam Cao Phong bằng màng phủ sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Hòa Bình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Mô hình có giá thành thấp, đơn giản dễ áp dụng với nhiều quy mô.

            Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của bò lai (♂ BBB x ♀ Lai Sind ) nuôi tại tỉnh Hòa Bình” được nghiệm thu ngày 22 tháng 7 năm 2020. Đề tài do Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản chủ trì thực hiện từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020.

Đề tài với mục tiêu lai tạo đàn bò hướng thịt năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ đó, nâng cao nhận thức cũng như trang bị các kỹ thuật cho người dân trong chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

hop v van983216

Buổi nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của bò lai (♂ BBB  x  ♀ Lai Sind ) nuôi tại tỉnh Hòa Bình”

Trong quá trình thực hiện, nhóm đề tài đã đánh giá được thực trạng chăn nuôi bò và đàn bò Lai Sind hiện nay trên địa bàn huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và thành Phố Hòa Bình. Theo đó, đã xây dựng mô hình thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò thịt BBB để nhân giống bò thịt quy mô 30 con bò cái Lai Sind/03 mô hình. Kết quả có 17 con bê con BBB được sinh ra từ thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò BBB. Đề tài đã đánh giá được khả năng sinh trưởng và khả năng thích nghi của bê con sinh ra từ thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò thịt BBB. Con lai F1 có khả năng thích nghi cao, sinh trưởng phát triển tốt, khi được tiêm phòng vác xin, tẩy giun sán định kỳ thì khả năng kháng bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, bệnh ngoại khoa và nội khoa là rất tốt so với giống bò địa phương cùng được nuôi trên địa bàn.

Đào tạo 05 kỹ thuật viên nắm vững công nghệ thụ tinh nhân tạo bằng thịt BBB với bò Lai Sind và được trung tâm giống gia súc lớn trung ương cấp chứng chỉ. Mở được 03 lớp tập huấn cho 60 hộ chăn nuôi bò thịt tại 03 huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình; đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo ♂ BBB x ♀ Lai Sind, quy trình chăm sóc bò cái mang thai và nuôi con, quy trình chăm sóc bê con theo mẹ được Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-SNN, ngày 25/6/2020. Nhóm đề tài đã đề xuất các giải pháp phát triển bò lai (♂ BBB x ♀ Lai Sind) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thành công của đề tài sẽ giúp cho tỉnh Hòa Bình có một hướng mới cho ngành chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, giúp người chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh có thêm thông tin khoa học về giống bò mới.

Với những kết quả đạt được, 2 đề tài trên đều được Hội đồng nghiệm thu nhất trí xếp loại “Đạt”.

Hoàng Dương - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1954890
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
71
943
5056
1945277
16417
26152
1954890

Your IP: 3.237.254.197
2020-10-24 00:23