Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 12/5/2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025” do Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện từ tháng 9 năm 2019.

Nhằm rút ngắn thời gian, đảm bảo tính chính xác và giảm bớt áp lực, công sức trong kiểm phiếu bầu cử, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện nghiên cứu, xây dựng phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính tại Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghiem thu de tai jkw0

Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

Đề tài đã tiến hành thiết kế hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở cơ cấu, tổ chức, quy định, quy chế bầu cử trong Đảng và các tình huống xảy ra trong quá trình bầu cử, xây dựng lập trình phần mềm giải quyết các bài toán thực tế đặt ra; thực hiện lập trình các module để đáp ứng các yêu cầu trong quá trình kiểm phiếu và đã tích hợp các module vào chương trình và chạy kiểm thử phần mềm.

Nhóm đề tài đã xây dựng quy trình sử dụng phần mềm và tổ chức một cuộc hội thảo đánh giá phần mềm; đã tổ chức 07 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm phiếu đại hội với các đối tượng là: Quản trị mạng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; tổ kỹ thuật phục vụ đại hội đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ các cấp được cài đặt ở máy tính và thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, chính xác, có tính bảo mật cao trong quá trình vận hành. Dung lượng của phần mềm nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt và chuyển giao; các bước sử dụng phần mềm cũng đơn giản, những người biết dùng máy tính chỉ cần 30 phút tập huấn là có thể sử dụng thành thạo. Sau khi cài đặt phần mềm, người sử dụng sẽ tạo và kết nối dữ liệu, nhập danh sách bầu cử, thông tin bầu cử, ban kiểm phiếu, thông tin báo cáo, cuối cùng là nhập phiếu. Phần mềm mặc định sẵn nhập các số thứ tự bị gạch bỏ trên lá phiếu đồng thời cho phép kiểm tra lại bất kỳ phiếu nào.

Sau khi nhập dữ liệu (phiếu bầu) xong, phần mềm sẽ tự tổng hợp kết quả và ngay lập tức xuất báo cáo với các thông tin chính xác về: Số phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu bầu từng loại (bầu thiếu 1, bầu thiếu 2…), kết quả theo trật tự phiếu bầu, kết quả theo số phiếu cao nhất và danh sách trúng cử. Toàn bộ dữ liệu sau khi hoàn thiện sẽ được sao lưu, quản lý tập trung tại máy chủ để tổng hợp, kết xuất ra các báo cáo, biên bản kiểm phiếu theo yêu cầu. Phần mềm dễ tra cứu, kiểm tra lại từng nội dung, từng phiếu nhập, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra khi cần thiết.

Ưu điểm của phần mềm này là cho phép sử dụng nhiều máy tính (nhiều người nhập đồng thời) nên nhập nhanh, bảo đảm chính xác tuyệt đối, rút ngắn thời gian so với kiểm phiếu thủ công, giúp các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu dự đại hội, thông tin về đại biểu ứng cử, quản lý số phiếu bầu cử, kiểm tra ngay kết quả bầu cử cũng như thông tin trên từng phiếu bầu.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đưa ra các ý kiến đóng góp và đánh giá kết quả. Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài “Xuất sắc”.

Việc nghiên cứu và ứng dụng phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính sẽ góp phần quan trọng vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phần mềm mang lại hiệu quả trong công tác kiểm phiếu ở những đơn vị có từ 100 đại biểu trở lên và đại hội càng nhiều đại biểu thì việc kiểm phiếu càng tiết kiệm thời gian, công sức so với phương thức thủ công. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu theo hình thức mới này còn giúp Tỉnh ủy quản lý tốt cơ sở dữ liệu các phiếu bầu, giám sát, kiểm tra ngay các tổ chức, cơ sở Đảng trong thực hiện quy trình bầu cử tại đại hội.

Nguồn: Bùi Phương - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932582
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
653
621
2915
1922851
20261
34604
1932582

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 19:26