Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 25/10/2019, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Sơn đã diễn ra Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn”cho sản phẩm Gà ri của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020, với mục tiêu xây dựng, đánh giá, khai thác và phát triển các tiềm năng tài sản trí tuệ, nhất là đối với nguồn tài sản là các sản phẩm nông sản, đặc sản, truyền thống của địa phương, huyện Lạc Sơn đã đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh về xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn” cho sản phẩm gà ri của huyện.

Ga lac son 0111111111

Gà ri được chăn thả theo đàn tại nhiều hộ dân ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sau hai năm thực hiện (2017-2018), nhiệm vụ xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn” cho sản phẩm gà ri của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cơ bản đã hoàn thành. Ngày 18/6/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 48172/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 322583 bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn” ở các nhóm sản phẩm số 29 (thịt gà đã chế biến), nhóm 31 (gà giống, gà thịt còn sống) và nhóm dịch vụ số 35 (hoạt động mua bán thịt gà đã chế biến, gà giống, gà thịt còn sống) cho chủ giấy chứng nhận là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Sơn. Ngày 25/10/2019, Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Sơn đã tưng bừng tổ chức Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận Gà Lạc Sơn cho sản phẩm gà ri được chăn nuôi tại huyện.

Tại hội nghị, ông Ngô Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm thẩm định nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định số 48172/QĐ-SHTT ngày 18/6/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 322583 bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn”. Ông hi vọng, Nhãn hiệu chứng nhận Lạc Sơn sẽ được chủ sở hữu là phòng NN&PTNT huyện quản lý, khai thác và phát triển hiệu quả gắn với quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận đã ban hành. Ông cũng rất mong UBND huyện Lạc Sơn sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phòng NN&PTNT tập trung hướng dẫn cho bà con, các doanh nghiệp, Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Lạc Sơn thực hiện tốt quy trình chăn nuôi gà để đảm bảo chất lượng sản phẩm gà của huyện, đồng thời hỗ trợ cho bà con tiến hành các thủ tục cần thiết để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gà Lạc Sơn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm, tạo động lực và cơ hội khai thác và phát triển quyền sở hữu trí tuệ gắn với nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ.

Ga lac 562son 02

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu "Gà Lạc Sơn" cho 5 Hợp tác xã chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Theo đó, phòng NN&PTNT đã công bố Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận Gà Lạc Sơn cho 05 doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh sản phẩm Gà Lạc Sơn trong toàn huyện. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, phòng NN&PTNT huyện đã phổ biến rộng rãi Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn” được UBND huyện ban hành kèm theo quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 đến toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị. Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn” quy định về quyền hạn, trách nhiệm của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, các tổ chức cá nhân, hộ gia đình chăn nuôi và kinh doanh sản phẩm gà của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình và các đơn vị có liên quan trong quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn” đã được nhà nước bảo hộ.

Tham gia phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Bùi Văn Chủm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh trong thời gian tới, phòng NN&PTNT phải chú trọng vào hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển cả về chất và lượng của sản phẩm gà Lạc Sơn; quản lý và triển khai hiệu quả Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn”. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi, các doanh nghiệp, Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Lạc Sơn cần có trách nhiệm sử dụng nghiêm túc, hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận sau khi được chủ sở hữu cấp quyền sử dụng, nhằm bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận, nâng tầm danh tiếng, giữ gìn uy tín, chất lượng cho sản phẩm Gà Lạc Sơn, Hoà Bình. Có như vậy, sản phẩm gà Lạc Sơn nói riêng và các sản phẩm đặc sản truyền thống nổi bật của tỉnh Hòa Bình nói chung mới có giá trị cao, được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, ưa chuộng và tin dùng.

Ga lac son 0333333333333333

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 01 Chỉ dẫn địa lý, 10 nhãn hiệu tập thể và 05 Nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản, truyền thống đặc sản của tỉnh Hoà Bình. Các sản phẩm được bảo hộ đều là hàng hóa nông sản, đặc sản, truyền thống nổi bật của tỉnh Hòa Bình có giá trị cao, được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, ưa chuộng và tin dùng. Những sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh được bảo hộ, tăng thêm cơ hội quảng bá, phát huy uy tín và gìn giữ tinh hoa dân tộc, đặc biệt là hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tăng thu nhập cho người dân, góp phần góp phần đem lại hiệu quả tăng trưởng kinh tế cho người lao động tại địa phương. Đối với huyện Lạc Sơn, Nhãn hiệu chứng nhận “Gà Lạc Sơn” được bảo hộ là sự kiện quan trọng, đã chứng tỏ nhận thức của chính quyền và người dân của huyện về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động Sở hữu trí tuệ nói chung và giá trị của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản, đặc sản, truyền thống của địa phương gắn với tên địa danh nói riêng ngày càng rõ nét. Với việc được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, sản phẩm Gà Lạc Sơn đã trở thành lợi thế cạnh tranh của huyện với các vùng, địa phương khác trong tỉnh và trong cả nước, mang lại cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao giá trị cuộc sống cho các hộ tham gia chăn nuôi, kinh doanh gà trong toàn huyện. Gắn với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2018 -2020, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hoà Bình, nhất là phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tiến Trình - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2040038
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
506
1635
2896
2030683
17869
42645
2040038

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-19 17:06