Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi mới tích cực. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường, kết quả đạt chuẩn nông thôn mới tăng mạnh. Tính đến nay, tỉnh Hòa Bình có 82/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42,9% tổng số xã của tỉnh, tăng 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2011 và tăng 51 xã so với năm 2015. Để đạt được những thành quả đó có sự góp phần không nhỏ từ phát triển các hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

San pham cam long vang 987fdf

Sản phẩm cam lòng vàng của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình được thiên nhiên ưu đãi các điều kiện thuận lợi để phát triển cây ăn quả có múi, cây dược liệu, chăn nuôi, ... Đặc biệt là “cam Cao Phong”, việc Sở KH&CN xây dựng thành công Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong vào cuối năm 2014, đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng.

Trong những năm qua các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động Sở hữu trí tuệ nói chung và giá trị của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản, đặc sản, truyền thống của địa phương gắn với tên địa danh nói riêng. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 420 sản phẩm nông nghiệp nông thôn đặc trưng, tiêu biểu cho từng địa phương, đã có 222 nhãn hiệu nhãn hiệu được bảo hộ, 5 nhãn hiệu chứng nhận, 13 nhãn hiệu tập thể và 1 chỉ dẫn địa lý. Năm 2019 vừa qua đã có các sản phẩm được công bố Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận như "Cam, bưởi Mường Động, "Gà Lạc Thủy”, “ Gà Lạc Sơn”,…

Đăng ký nhãn hiệu cũng chính là một trong những tiêu chí chính để sản phẩm được tham gia chương trình và gắn với thương hiệu OCOP tỉnh Hòa Bình. Trong năm 2019, Sở KH&CN đã có những hoạt động cụ thể tạo lực đẩy cho chương trình OCOP của tỉnh, đặc biệt là cách thức xây dựng, phát triển thương hiệu đối với các đặc sản địa phương. Đến nay chương trình OCOP tỉnh Hòa Bình đã có 24 sản phẩm của 18 chủ thể được đánh giá xếp hạng 3 sao và 4 sao như: Bưởi đỏ Giang Lộc của HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ Bưởi đỏ Tân Lạc; Gà tươi nguyên con của HTX chăn nuôi gà Lạc Thủy;…

Buoi do giang locfsd545343

Bưởi đỏ Giang Lộc của HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ Bưởi đỏ Tân Lạc tham gia Chương trình OCOP tỉnh và được đánh giá, xếp hạng 3 sao.

Với các sản phẩm nhãn hiệu được bảo hộ đã mở ra cơ hội nâng cao giá trị, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tính hiệu quả đó đã được chứng minh trong những năm qua đối với nhiều sản phẩm, đặc biệt sản phẩm cam Cao phong, bưởi đỏ Tân Lạc, cá tôm Sông Đà - Hòa Bình cho đến nay vẫn giữ nguyên vị thế, giá trị và thương hiệu của sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục mở rộng ra các tỉnh bạn. Diện tích và sản lượng cam, bưởi của tỉnh đã tăng gấp 5 lần so với năm 2014 và giá trị sản phẩm tăng 30-40% so trước khi xây dựng thương hiệu. Dự báo tới năm 2020, diện tích cây ăn quả có múi của tỉnh Hòa Bình sẽ đạt trên 12.000 ha, sản lượng trên 30.000 tấn; 5.000 lồng cá với sản lượng 10.000 tấn, gà đạt 5,2 triệu con. Quy mô sản xuất có thể phát triển thêm 30% so với hiện nay vào năm 2025.

Những đóng góp trong hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ đã từng bước góp phần giúp sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, đúng hướng, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch tích cực, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Hòa Bình, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932530
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
601
621
2863
1922851
20209
34604
1932530

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 18:36