Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 27/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững cây quất hồng bì tại huyện Kỳ sơn, tỉnh Hòa Bình” do Viện Di truyền nông nghiệp thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2019.

nghiem thu quat hong bi 1

Đồng chí Bùi Văn Chủm, Phó Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Sau 02 năm nghiên cứu, đề tài đã điều tra đánh giá nguồn gen và thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất quất hồng bì tại 2 xã Dân Hòa và Hợp Thành, đây là xã có diện tích quất hồng bì lớn nhất trong huyện Kỳ Sơn. Qua đó đánh giá được hiệu quả kinh tế và chất lượng quả quất hồng bì tại huyện Kỳ Sơn. Bình tuyển và công nhận được 23 cây quất hồng bì đầu dòng. Nghiên cứu liều lượng phân bón cho cây quất hồng bì qua các thời kỳ từ (1 đến trên 10 tuổi) giúp cây sinh trưởng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

 

Nhóm đề tài nghiên cứu cắt tỉa trên cây quất hồng bì 10 năm tuổi nhận thấy cắt tỉa giúp cây tăng khả năng sinh trưởng, phát triển, tăng năng suất, giảm tỷ lệ sâu bệnh hại trên cây quất hồng bì. Cùng với đó xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc cây quất hồng bì phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Kỳ Sơn và mô hình thâm canh cây quất hồng bì với diện tích 01 ha. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật do Viện Di truyền hướng dẫn kết quả cho thấy cây sinh trưởng tốt hơn, bộ lá xanh và đẹp hơn, năng suất tăng 21-22% so với cây áp dụng theo phương thức cũ của người dân. Qua đánh giá tình hình sâu bệnh có biểu hiện nhưng ở mức độ thấp, ít ảnh hưởng đến năng suất quả trên cây; chất lượng quả của cây quất hồng bì trong mô hình tăng lên đáng kể so với các cây áp dụng phương thức canh tác cũ của người dân ở tất cả các chỉ tiêu Độ Brix, VTM C, Axit tổng số, hàm lượng nước và hiệu quả kinh tế tăng 15,1% so với mô hình không áp dụng quy trình.

nghiem thu quat hong bi 2

Vụ thu hoạch hồng bì kéo dài từ cuối tháng 6 đến khoảng đầu tháng 8 là kết thúc

 

Ngoài ra, đề tài cũng tổ chức lớp tập huấn cho 40 người dân trong đó có 38 hộ gia đình có diện tích trồng cây quất hồng bì. Qua đó, giới thiệu đến người dân mô hình thâm canh cây quất hồng bì, khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của các cây trong mô hình thâm canh từ đó để người dân so sánh với phương thức canh tác cũ.

Kết quả đề tài sẽ được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, là tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, tập huấn kỹ thuật cho người dân, cung cấp thêm các dữ liệu khoa học để tiếp tục ứng dụng triển khai trên các đối tượng cây ăn quả khác.

Kết thúc buổi nghiệm thu đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại “Đạt”.

Tiến Trình

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1858153
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
321
1056
2311
1848553
14540
29323
1858153

Your IP: 35.168.112.145
2020-07-14 06:31