Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 22 tháng 7 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị giao ban kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại huyện Kỳ Sơn.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ; đồng chí Hoàng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách KH&CN các huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên một số phòng, đơn vị thuộc Sở.

Hoạt động của Hội đồng KHCN huyện, thành phố ngày càng đi vào thực chất, thực hiện đúng chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo UBND huyện về các vấn đề xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm, định hướng phát triển KH&CN, các biện pháp thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống trên địa bàn; giao và tổ chức thực hiện các mô hình, dự án, các sáng kiến, kiểm tra và nghiệm thu các mô hình dự án; phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể ở huyện hướng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ 15, hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7, thông qua việc tham gia tổ chức, chấm điểm, xét chọn các sản phẩm sáng tạo, các cá nhân có kết quả tốt để trao thưởng tại huyện và gửi đi dự thi cấp trên.

Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ theo hướng dẫn về nghiệp vụ của Sở khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân cấp huyện, về cơ bản đã đảm bảo tiến độ, phù hợp thời điểm dự toán ngân sách hàng năm cấp huyện. Nội dung kế hoạch đã sát hơn với việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất (các giống cây, con, các mô hình sản xuất, các quy trình sản xuất tiên tiến, các công nghệ chế biến nông lâm sản phù hợp...); các nhiệm vụ quản lý nhà nước như thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hoạt động sáng kiến, sáng tạo; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn được xây dựng và tham mưu cho UBND cấp huyện theo quy định.

6T1
Toàn cảnh hội nghị

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ đã được quan tâm đúng mức: Đã tổ chức các lớp tập huấn, các buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn tại thực địa, tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình công tác đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp huyện, dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, các văn bản về quản lý xăng dầu, tổng hợp các phương tiện cân, đo...Trong 6 tháng đầu năm, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng KH&CN, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố đã tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành một số văn bản về hoạt động KH&CN. Điển hình như về xây dựng kế hoạch năm, kiện toàn Hội đồng khoa học huyện, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cơ sở, quyết định giao tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện mô hình dự án tại địa phương, thẩm định và quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015tại các xã, thị trấn, góp ý xây dựng các văn bản về KH&CN...

Việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, với các nội dung chính: Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện với các đơn vị có liên quan xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; tập huấn kỹ thuật cho người dân.

Công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh: Đã phối hợp với Sở KH&CN xây dựng thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ gắn với tên địa danh, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu để bà con nông dân phát triển kinh tế ở địa phương. Một số sản phẩm như: Nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Yên Thủy” cho sản phẩm bưởi của huyện Yên Thủy; nhãn hiệu tập thể “Gạo Đà Bắc” cho sản phẩm gạo J02 của huyện Đà Bắc; nhãn hiệu tập thể “Cam Mường Động” và “Bưởi Mường Động” cho sản phẩm cam, bưởi của huyện Kim Bôi. Chủ trương tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận cho “Cam Lương Sơn” và “Bưởi Lương Sơn” cho sản phẩm cam, bưởi huyện Lương Sơn. Hoạt động sáng kiến sáng tạo đã được quan tâm hơn trước. Nhiều sáng kiến có chất lượng được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá tích cực.

6T2
Giống lúa J02 tại xã Mường Chiềng, Đà Bắc

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn. Triển khai tích cực các mô hình dự án nhằm đảm bảo tiến độ cũng như mục tiêu đề ra. Đổi mới hoạt động sáng kiến trên địa bàn các huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng của Hội đồng chấm sáng kiến và lựa chọn những sáng kiến có chất lượng gửi cấp tỉnh. Tuyên truyền, vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng sáng kiến. Đẩy mạnh triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trên địa bàn.Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố và sự phối hợp giữa các phòng thuộc Sở và các phòng chuyên môn cấp huyện trong hoạt động KH&CN thời gian qua; ghi nhận và biểu dương những kết quả mà KH&CN cấp huyện đã đạt được. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: Triển khai nhiệm vụ KH&CN còn chưa đảm bảo tiến độ về thời gian, còn lúng túng trong xác định nhiệm vụ KHCN, chưa định hướng được phát triển rõ ràng sản phẩm chủ lực của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Chưa tạo được các kết nối vững chắc giữa người sản xuất và doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động sáng kiến sáng tạo còn chưa được triển khai đồng đều trên diện rộng. Phong trào sáng kiến còn chưa thu hút được sự tham gia của khối doanh nghiệp. Một số sáng kiến cấp huyện chất lượng còn chưa cao. Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật chưa sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nắm rõ tham gia.Công tác triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các xã, phường, thị trấn được khẩn trương thực hiện: Hiện có 158 xã đã áp dụng, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 100% số xã trên địa bàn.Trong 06 tháng đầu năm 2019, đã phối hợp với Sở KH&CN: Thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại 05 huyện: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn. Kết quả kiểm tra được 32 cơ sở với tổng số 97 cột đo xăng, dầu; lấy 04 mẫu xăng, 04 mẫu dầu đi thư nghiệm; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền là 20.000.000 đồng do sử dụng cột đo xăng dầu hết hiệu lực kiểm định; thanh tra chuyên ngành về chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kết quả kiểm tra 41 số cơ sở, không có cơ sở nào vị phạm. Triển khai 02 cuộc kiểm tra nhà nước đối với các phương tiện đo nhóm 2 (phương tiện đo tốc độ, phương tiện đo nồng độ cồn, phương tiện đo taximet), qua kiểm tra cho thấy: Các phương tiện đo nhóm 2 đều đã được kiểm định, thời hạn kiểm định còn hiệu lực, chưa phát hiện các dấu hiệu gắn chíp điện tử hoặc gắn thêm các thiết bị khác nhằm làm sai số phương tiện đo gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Trước đó, các đại biểu hội nghị đã đến tham quan cơ sở sản xuất miến dong thương phẩm tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn và Nhà máy cổ phần nước Vinaconex đóng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Đức An

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932649
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
720
621
2982
1922851
20328
34604
1932649

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 20:13