Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting

Nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nắm bắt được quy trình triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, ngày 13/4/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng xây dựng và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ”.

Tham dự buổi Tập huấn có đồng chí Chu Thúc Đạt - Phó Vụ trưởng, Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương; đồng chí Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng quản lý Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; trưởng các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình; các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ; các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; các chuyên gia tham gia hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.

Nội dung của buổi tập huấn đề cập đến các vấn đề: Xây dựng đề xuất đặt hàng, viết thuyết minh và triển khai thực hiện các đề tài, dự án KH&CN; việc thực hiện triển khai nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài dự án khoa học và công nghệ; kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn triển khai và quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Chu Thuc Dat PVT vu PTKHCN diaphuong36954

Ông Chu Thúc Đạt - Phó Vụ trưởng, vụ phát triển KH&CN địa phương chia sẻ một số lưu ý khi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng quản lý KH&CN, Học viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giới thiệu, cập nhật kiến thức về xây dựng, triển khai, quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề về xây dựng đề xuất đặt hàng, viết thuyết minh. Ông đã đi sâu hướng dẫn việc thực hiện triển khai nhiệm vụ của chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học và công nghệ, từ khâu xây dựng nhiệm vụ, triển khai nhiệm vụ, trình tự tiến hành nhiệm vụ cho đến các kỹ năng xây dựng và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, cụ thể qua 5 bước: (1) Xác định vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu; (2) Viết đề cương, bản thuyết minh; (3) Triển khai nghiên cứu, thu thập số liệu/SP; (4) Phân tích số liệu, phiên giải kết quả, bàn luận so sánh, kết luận, khuyến nghị; (5) Báo cáo kết quả nghiên cứu, nghiệm thu.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, ông Chu Thúc Đạt - Phó Vụ trưởng, Vụ phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương đã chia sẻ một số kỹ năng xây dựng, triển khai dự án, kinh nghiệm thực tiễn triển khai và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Từ đó, đưa ra một số lưu ý khi đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ như: Yêu cầu, trình tự xác định nhiệm vụ đặt hàng, quy trình xác định nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh và các thủ tục xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp Quốc gia.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao tinh thần học tập của học viên và sự nhiệt tình của giảng viên. Đồng thời, nhấn mạnh việc xây dựng và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cũng như các quy trình triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ là hết sức quan trọng và cần thiết. Qua đó, giúp cho các tổ chức, cơ quan đơn vị cách viết một báo cáo khoa học từ khâu xác định cho đến bước kết thúc nghiệm thu.

Hoàng Dương - UDTT

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1514331
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1327
1081
11986
1493332
30992
37706
1514331

Your IP: 3.93.75.30
2019-09-22 23:01