DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã tiến hành bàn giao kết quả nghiên cứu đề tài về trượt lở đất tại hai xã Tú Sơn, xã Hạ Bì thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và nghiệm thu các Tài liệu về dạy - học tiếng Mường. Các cuộc họp được triển khai hiệu quả, theo đúng tiến độ.

* Hội nghị bàn giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2018.

Ngày 09/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu đề tài “Khảo sát, đánh giá mức độ nứt, trượt lở đất, đề xuất các giải pháp khoa học đảm bảo an toàn cho dân cư tại hai xã Tú Sơn và xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình” do Viện Địa chất thực hiện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Chủm - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện UBND huyện Kim Bôi, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Hòa Bình.

 DSC0079000 sua phong7845556

Đồng chí Bùi Văn Chủm - PGĐ Sở KH&CN và đại diện UBND huyện Kim Bôi, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Hòa Bình tiến hành ký giao nhận sản phẩm đề tài.

Tại Hội nghị các bên đã tiến hành giao nhận sản phẩm của đề tài, bao gồm: (1) Sơ đồ phân bố các khối trượt lở trong bức tranh kiến tạo khu vực rộng hơn; (2) Sơ đồ phân bố các khối trượt riêng rẽ cho xã Tú Sơn và Hạ Bì tỉ lệ 1:1000; (3) Các lát cắt địa chấn phản ánh phân bố vận tốc truyền sóng trong lòng đất; (4) Các lát cắt địa điện phản ánh phân bố điện trở suất trong lòng đất; (5) Các mặt cắt phân tầng có xác định mặt trượt; (6) Chuyên đề 1: Nghiên cứu điều kiện địa chất – kiến tạo và đánh giá mối quan hệ với hiện tượng trượt lở, nứt đất khu vực các điểm trượt lở xã Tú Sơn; (7) Chuyên đề 2: Nghiên cứu điều kiện địa chất – kiến tạo và đánh giá mối quan hệ với hiện tượng trượt lở, nứt đất khu vực các điểm trượt lở xã Hạ Bì; (8) Chuyên đề 3: Nghiên cứu đánh giá hệ số ổn định mái dốc, xác định mặt trượt và dự báo nguy cơ trượt tiếp của các khối trượt; (9) Chuyên đề 4: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của trượt lở đến an toàn của các hộ dân và đề xuất các giải pháp khoa học đảm bảo an toàn cho dân cư trong vùng nghiên cứu; (10) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt); (11) 01 bài báo đăng trên tập san thông tin KH&CN Hòa Bình.

Sau khi tiến hành nhận bàn giao UBND huyện Kim Bôi và Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Hòa Bình sẽ có trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài.

* Nghiệm thu các Tài liệu về dạy và học tiếng Mường

Chiều 23/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức họp hội đồng nghiệm thu các tài liệu về dạy và học tiếng Mường, thuộc đề tài “Xây dựng bộ gõ, biên soạn tài liệu dạy và học chữ Mường tại tỉnh Hòa Bình”.  

Tham dự có Ông Bùi Văn Chủm - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp; Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Trường Chính trị tỉnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, cùng chủ nhiệm và các thành viên chính tham gia đề tài.

 DSC1618012101

Ông Nguyễn Hoàng Thư - GĐ Sở Thông tin và Truyền thông đóng góp ý kiến tại buổi nghiệm thu

Các tài liệu được nghiệm thu bao gồm: Tài liệu tiếng Mường cơ sở; Tài liệu đọc hiểu chữ Mường cho người biết tiếng Mường; Tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết Mường.

Tài liệu tiếng Mường cơ sở: Là tài liệu dùng để dạy - học cho những ai muốn học tiếng nói, chữ viết Mường. Tài liệu được biên tập thành 20 bài gồm: 01 bài mở đầu giới thiệu bảng chữ cái, Bộ gõ chữ Mường; 15 bài học; 04 bài ôn tập (sau 05 bài học là 01 bài ôn tập).

Tài liệu đọc hiểu chữ Mường cho người biết tiếng Mường: Là tài liệu bổ trợ, củng cố và nâng cao tiếng Mường, tài liệu gồm 20 bài với các chủ đề về đời sống của người Mường ở tỉnh Hòa Bình. Ngoài 02 bài “Thủy điện Hòa Bình: Bản hung ca của thế kỷ XXI” và bài “Cam Cao Phong”, còn lại 18 bài đều có nội dung là các phong tục tập quán, các câu chuyện cổ tích dân gian đậm nét văn hóa Mường.

Tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết Mường: Dành cho những người trực tiếp tham gia giảng dạy chữ Mường, tiếng Mường. Đây là tài liệu cho những người học chữ Mường muốn tìm hiểu sâu hơn, bổ sung kiến thức về tiếng nói chữ viết Mường; cũng là tài liệu giúp cho cả những người tự học chữ Mường khi gặp khó khăn thắc mắc. Tài liệu gồm 12 hướng dẫn cụ thể được quy về 02 nội dung chính là phần Giới thiệu và phần bài tập.

Cuối mỗi bài của tất cả các tài liệu trên đều có một đến hai câu “lời ăn tiếng nói của người Mường”

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày về các tài liệu dạy - học chữ Mường, các thành viên hội đồng nghiệm thu đã thảo luận và đóng góp một số ý kiến. Trong đó cần viết lại lời nói đầu cho ngắn gọn, xúc tích. Đối với tài liệu đọc hiểu chữ Mường cho người biết tiếng Mường nên lựa chọn các câu chuyện cổ tích dân gian phổ biến để người học dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các tài liệu cần chỉnh sửa một số hình ảnh minh họa cho phù hợp với các cuộc hội thoại, cũng như bổ sung sổ tay tra từ kèm theo để việc dạy và học đạt hiệu quả hơn.

Mai Anh - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1316455
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
201
947
7693
1299605
23712
29719
1316455

Your IP: 3.95.23.35
2019-04-21 02:13