Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm về quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại huyện Đà Bắc

Đồng chủ trì hội nghị Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc. Tham gia dự hội nghị có lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách khoa học và công nghệ các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố.

          Đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo của Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố và sự phối hợp giữa các phòng thuộc Sở với các phòng chuyên môn cấp huyện trong hoạt động KH&CN thời gian qua, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà KH&CN cấp huyện đã đạt được cụ thể: Hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm đã bám sát kế hoạch của huyện xây dựng. Nhiều đề tài ứng dụng KH&CN đã được thực hiện và đem lại hiệu quả như huyện Đà Bắc phối hợp với Công ty Sacha Inchi áp dụng khoa học kỹ thuật trồng cây Sachi trên đất đồi dốc. Năm 2017, Công ty phối hợp với một số hợp tác xã đã ký hợp đồng trồng khảo nghiệm với tổng diện tích khoảng 20ha, bước đầu cho thấy những kết quả khả quan. Năm đầu cây đã cho quả năng suất trên dưới 1 tấn/ha. Bên cạnh đó, chu kỳ khai thác của cây sachi rất dài (từ 15 - 20 năm) nên việc đầu tư cho cây sachi khá rẻ, chi phí khoảng 12 - 15 triệu tiền giống/ha/chu kỳ nên rất phù hợp với điều kiện kinh tế của đồng bào miền núi khó khăn về vốn. Huyện Lạc Thủy thực hiện đề tài Bình tuyển công nhận cây đầu dòng, nhân giống để mở rộng sản xuất giống bưởi đặc sản và giống cam, quýt, trên địa bàn huyện. Đề tài Xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật bón phân phù hợp cho một số cây ăn quả có múi đảm bảo tăng năng suất cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế, an toàn cho sản phẩm nhưng vẫn bảo vệ được môi trường. Huyện Lạc Sơn với đề tài: trồng và phát triển giống cây dược liệu quý trên địa bàn huyện Lạc Sơn, Ứng dụng chế phẩm EM trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý môi trường... Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố đã phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, kiểm tra về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ, Hoạt động sáng kiến, sáng tạo; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn...

Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn chậm, còn lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chưa định hướng được phát triển cây, con chủ lực trong phát triển nông nghiệp; Chưa tạo được các kết nối vững chắc với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm của địa phương; Hoạt động Sáng kiến sáng tạo chưa được triển khai đồng đều trên diện rộng, phong trào sáng kiến chưa thu hút được sự tham gia của khối doanh nghiệp, nhiều sáng kiến cấp huyện chất lượng thấp; Công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn ở một số huyện còn chập so với yêu cầu...

Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kèm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện 6 tháng cuối năm 2018 cần quyết liệt thực hiện một số giải pháp:

         - Đổi mới hoạt động Sáng kiến trên địa bàn các huyện, thành phố; Nâng cao chất lượng của Hội đồng chấm sáng kiến và lựa chọn những sáng kiến có chất lượng gửi cấp tỉnh; Giảm số lượng sáng kiến cá nhân, tăng số sáng kiến của tập thể; Tuyên truyền, vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng sáng kiến.

- Thực hiện các đề tài cấp huyện quy mô lớn, thời gian thực hiện có thể từ 1 đến 2 năm, ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu của tỉnh đã thực hiện thời gian qua. Ưu tiên các đề tài có nội dụng nghiên cứu ứng dụng để tạo ra các sản phẩm đặc thù mang lại giá trị kinh tế cao.

- Đẩy mạnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn, hết năm 2018 các huyện phải đạt trên 70% số xã, phường, thị trấn được công bố và vận hành HTCL ISO 9001-2008.

Việc triển khai đồng bộ, xuyên suốt các giải pháp, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện nói riêng, ngành khoa học và công nghệ nói chung thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2018.

Đức An - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1807309
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1331
970
3221
1797260
26339
28523
1807309

Your IP: 3.235.172.213
2020-05-26 08:27