DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình ban hành Kế hoạch số 18/KH-SKHCN ngày 12/4/2018 về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 06/4/2018 đến ngày 18/5/2018 với 2 phần thi: Phần thi viết và phần thi thuyết trình. Nội dung câu hỏi bao quát những kết quả nổi bật của ngành khoa học và công nghệ qua các thời kỳ trong 58 năm qua, cơ sở để phân kỳ các giai đoạn xây dựng và phát triển của ngành. Đối tượng dự thi bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ với nhiều phần thưởng hấp dẫn và có giá trị. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tích cực tham gia của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình. Công tác tổ chức triển khai được thực hiện nghiêm túc, bài bản và đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ban tổ chức. Trong số 78 bài dự thi mà Ban Tổ chức cuộc thi nhận được, có nhiều bài được đầu tư công phu, có chất lượng với hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, toàn diện. Điều này thể hiện tinh thần học hỏi, tìm tòi của các thí sinh về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Trao giai huyen tam

Đ/c Đỗ Hải Hồ - GĐ Sở KH&CN trao giải nhất cho đ/c Đỗ Thị Minh Huyền - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học

Căn cứ vào các tiêu chí chấm thi, Ban giám khảo đã chọn ra được 7 bài thi viết có chất lượng tốt nhất tham gia vòng thi thuyết trình vào chiều ngày 17/05/2018. Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo đã công bố kết quả của cuộc thi với Giải nhất thuộc về đồng chí Đỗ Thị Minh Huyền - phòng QLKH, Giải nhì: Đồng chí Phùng Văn Quang - Chánh Văn phòng sở, Giải Ba: Đồng chí Vũ Bình Minh - Trưởng phòng KH-TC, Giải khuyến khích gồm 4 đồng chí: Vũ Văn Đức (phòng KH-TC), Đinh Công Anh (Thanh tra sở), Nguyễn Duy Trường (phòng QLKH), Trần Gia Thụy (phòng QL KH&CN cơ sở).

Trao giai anh minh quang

Đ/c Nguyễn Thành Vinh - PGĐ Sở KH&CN trao giải nhì cho đ/c Phùng Văn Quang - Chánh Văn phòng sở, và giải ba cho đ/c Vũ Bình Minh - Trưởng phòng KH-TC

Cuộc thi tìm hiểu về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình, đã giúp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ôn lại truyền thống của Ngành, tái hiện lại những hoạt động tiêu biểu và những sự kiện đáng nhớ trong chặng đường 58 năm xây dựng và phát triển, ghi lại những dấu ấn, thành tích và công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác khoa học và công nghệ, từ đó khơi dậy ý thức tự hào truyền thống của Ngành, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác và phấn đấu xây dựng Ngành ngày một lớn mạnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bùi Phương - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1225044
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
875
724
2316
1215947
20647
36489
1225044

Your IP: 54.172.221.7
2019-01-22 17:51