DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN

 Khoi nghiep
cam cao phong
Untitled2

 

Ngày nay, hoạt động bảo hộ và thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng ở nhiều phương diện không chỉ về kinh tế mà còn về cả giá trị văn hóa, xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Là một tỉnh miền núi thuộc Đông Bắc Bộ Việt Nam, tuy điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, trong những năm qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động Sở hữu trí tuệ nói chung và giá trị của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản, đặc sản, truyền thống của địa phương gắn với tên địa danh nói riêng.

Có thể nói, từ những năm 1960 người dân huyện Tân Lạc đã mạnh dạn lựa chọn, đưa cây Bưởi đỏ vào trồng trên địa bàn huyện với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình, nguồn nước và điều kiện tự nhiên cùng với việc chọn lựa thành công giống cây trồng phù hợp vào sản xuất mà giống Bưởi đỏ trồng ở nơi đây lớn nhanh, lá xanh óng, quả to, cùi mỏng, tép tươi mọng nước, ngọt dịu. Giống cây bưởi đỏ Tân Lạc hơn nửa thế kỷ trước đang tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển bằng sự chuyên cần của người nông dân huyện Tân Lạc.

Buoi do tan lac 131

Cây giống bưởi đỏ Tân Lạc sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh hại. Khối lượng trung bình từ 800 - 1000g

Nhằm phát triển thương hiệu cho sản phẩm Bưởi đỏ Tân Lạc chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng, tin dùng cùng với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, UBND huyện, Sở KH&CN và các Sở ngành liên quan khác đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai hoạt động hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi đỏ gắn với địa danh huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ từ các hộ nông dân trồng bưởi đỏ trên địa bàn toàn huyện.

Xét về điều kiện bảo hộ sản phẩm dưới hình thức nhãn hiệu tập thể thì sản phẩm phải có thị trường, có tiềm năng phát triển, có nhiều nhà sản xuất, kinh doanh cùng trong một khu vực địa lý với chất lượng, mẫu mã khác nhau và chưa được kiểm soát; danh tiếng, uy tín của sản phẩm có nguy cơ sụt giảm. Mặt khác, các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải nhận thức được sự cần thiết trong việc giữ gìn uy tín chất lượng sản phẩm của địa phương mình cũng như tự nguyện tham gia cùng xây dựng nhãn hiệu chung cho loại sản phẩm đảm bảo các đặc tính nhất định và đóng góp kinh phí để cùng nhau xây dựng và phát triển nhãn hiệu chung.

Trên cơ sở đó, từ năm 2016 đến nay, Sở KH&CN đã đẩy mạnh điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển của sản phẩm bưởi đỏ trồng tại huyện Tân Lạc; nghiên cứu hiện trạng và phân bố của vùng sản xuất sản phẩm bưởi đỏ; xây dựng tiêu chí nhận biết chất lượng đặc thù cho sản phẩm. Qua nghiên cứu, phân tích cho thấy, sản phẩm bưởi đỏ trồng trên mảnh đất Tân Lạc có hàm lượng Vitamin C đạt 63,6mg/100g, hàm lượng Brix đạt 9,2%. Các chỉ số đó đã tạo nên sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc có chất lượng vượt trội hơn so với cùng giống bưởi được trồng ở vùng khác. Bên cạnh đó, diện tích trồng bưởi áp dụng tiêu chuẩn VietGap hiện nay ở Tân Lạc vào khoảng hơn 40ha. Dự kiến trong tương lai, các hộ trồng bưởi Tân Lạc sẽ tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong canh tác bưởi đỏ để tiếp tục mở rộng diện tích trồng bưởi đạt chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap.

buoi do tan lac 131 02

Sự thành công của bưởi đỏ Tân Lạc đã góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng nên thương hiệu của nghành nông sản tỉnh Hòa Bình với những sản vật phong phú.

Sở KH&CN đã tiến hành xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ cho sản phẩm này. Cùng với đó hỗ trợ Hội nông dân huyện Tân Lạc hoàn tất các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Tân Lạc” tại Cục Sở hữu trí tuệ vào ngày 03/4/2017. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, ngày 27/10/2017, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 75136/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 290081 bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Tân Lạc” ở nhóm sản phẩm, dịch vụ 31 và 35 cho chủ sở hữu Hội nông dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Tân Lạc” đăng ký thành công đã góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng nên thương hiệu của ngành nông sản tỉnh Hòa Bình. Thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc. Đặc biệt với sự hỗ trợ về chuyên môn, Sở Khoa học và Công nghệ đã một lần nữa khẳng định được vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về hoạt động Sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh công tác hỗ trợ các Hội, hiệp hội, Hợp tác xã, tổ chức tập thể xây dựng, đăng ký, quản lý, khai thác và phát triển hiệu quả Nhãn hiệu tập thể, các tài sản trí tuệ là sản phẩm nông sản, đặc sản và truyền thống của tỉnh Hòa Bình. Đây là niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, cải thiện đời sống cho người lao động, tăng thêm cơ hội quảng bá, phát huy uy tín và gìn giữ tinh hoa dân tộc.

Minh Phương-QLCN

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1136669
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
693
501
1699
1131308
12735
16148
1136669

Your IP: 54.196.26.1
2018-10-23 15:52