DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, về việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, trong những tháng qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã có những kết quả nhất định, cụ thể:

DC bui van chum pbthnaca3212

Đồng chí Bùi Văn Chủm – PGĐ Sở KH&CN phát biểu tại chương trình giao lưu, tặng quà từ thiện đến 03 xã khó khăn

*Tham gia góp ý nâng cao năng lực quản lý, điều hành

Sở đã tham gia trao đổi và dự các cuộc Sơ, tổng kết về Đảng, chính quyền tại các xã, cùng góp ý và giới thiệu về những đổi mới, tiến bộ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra đã mời Đảng ủy và chính quyền 03 xã Đú Sáng, Nật Sơn, Hùng Tiến tham gia kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thông qua Hội thảo giúp các cán bộ tại các xã hiểu rõ hơn về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

*Hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương:

Chủ động tích cực phối hợp với UBND huyện Kim Bôi, UBND 03 xã Đú Sáng, Nật Sơn, Hùng Tiến về ứng dụng đề tài, dự án, mô hình có liên quan tới nông nghiệp, nông thôn trong việc triển khai thực hiện chung tay xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm các kế hoạch, nhiệm vụ theo chuyên ngành đúng tiến độ, yêu cầu; hướng dẫn các hộ dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống vật tư cây con giống, phân vi sinh, mở rộng các mô hình ứng dụng trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, cụ thể: Chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, điển hình như trồng Mía tím, loại giống mới được nghiên cứu cho ra những sản phẩm có chất lượng, số lượng, hiệu quả kinh tế; về sử dụng máy chế biến thức ăn cho gia súc cho các hộ nông dân đã nhận máy; Phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giao lưu, tặng quà từ thiện đến 03 xã khó khăn. Trong đó mỗi xã 02 con trâu, bò; Tổ chức phân phát 100 thùng mỳ tôm cho các hộ nghèo trong 03 xã; Tổ chức tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán...

Hiện nay công tác phối hợp, hỗ trợ tiếp tục được triển khai có hiệu quả, qua đó đã giúp Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện tốt về nghiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung triển khai thực hiện một số lĩnh vực được ứng dụng từ các đề tài, dự án của ngành, như: Phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hóa nông nghiệp, trồng trọt; chế biến thức ăn cho gia xúc từ những sản phẩm dư thừa đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

*Tham gia hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục

Giúp đỡ xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khoa học và công nghệ, các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống; các thông tin về phát triển giáo dục đào tạo, y tế, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh trật tự xã hội tại địa phương thông qua các Bản tin và Tập san Khoa học và Công nghệ được phát hành định kỳ.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà vào dịp các ngày Lễ lớn của đất nước nhằm động viên khích lệ tinh thần cán bộ, nhân dân xã.

*Công tác quốc phòng an ninh

Đã có những trao đổi thiết thực về công tác an ninh Tổ quốc, tuyên truyền đồng bào thực hiện đúng chủ trương chính sách về dân tộc, tôn giáo; phối hợp tham gia các ý kiến về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Nhìn chung, Lãnh đạo cùng Đảng bộ Sở đã chủ động, linh hoạt, nắm bắt kịp thời để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai các dự án có liên quan tới phát triển kinh tế nông thôn; Hoạt động công tác xây dựng nông thôn thường xuyên, bám sát sự chỉ đạo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu về quy hoạch và tổ chức thực hiện; Đã có sự phối hợp tốt trong công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương; đặc biệt quan tâm đến việc phân bổ ngân sách hỗ trợ, tuân thủ nguyên tắc tài chính.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phụ trách các xã đặc biệt khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2017, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện và ứng dụng các đề tài, dự án gắn liền với việc xây dựng nông thôn mới; Căn cứ vào các mục tiêu, nội dung về xây dựng nông thôn mới, đưa thông tin các ấn phẩm, tập san... về cơ sở và các nhiệm vụ được giao trong việc tham gia thực hiện các đề tài, dự án xây dựng nông thôn mới; Nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án, nội dung công việc có liên quan đến kế hoạch, mục tiêu của UBND tỉnh xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ và đạt chất lượng cao; Tiếp tục chỉ đạo việc hỗ trợ, đầu tư các xã được giao theo lĩnh vực chuyên môn. Cải tiến công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với những sản phẩm được triển khai thực hiện có hiệu quả từ các đề tài, dự án tới bà con nhân dân trong xã; tiếp tục điều tra, khảo sát và hỗ trợ sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; xây dựng mô hình thâm canh, trồng trọt, chăn nuôi tại 03 xã được đỡ đầu.

Mai Anh - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1070732
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
281
558
4455
1061752
14378
20453
1070732

Your IP: 54.81.112.7
2018-06-23 11:37