DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN

 Khoi nghiep
cam cao phong

Thực hiện kế hoạch công tác quản lý nhà nước về KH&CN cơ sở của sở Khoa học và Công nghệ năm 2017, sáng ngày 22 tháng 8 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với UBND huyện Kim Bôi. Về phía Sở có đồng chí Bùi Văn Chủm - Phó Giám đốc sở KH&CN - trưởng đoàn và đại diện các phòng: quản lý KH&CN cơ sở, quản lý chuyên ngành, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. Về phía huyện có đồng chí Lê Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch hội đồng KH&CN và toàn thể ủy viên hội đồng khoa học huyện Kim Bôi.

fdfdf

Đồng chí Lê Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng KH&CN huyện Kim Bôi phát biểu tại buổi làm việc

Qua báo cáo về hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của hội đồng khoa học huyện cho thấy: Hoạt động Khoa học và công nghệ đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện tốt công tác tham mưu trong triển khai hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong đời sống, lao động và sản xuất; việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể nhãn Sơn Thủy sản phẩm quả nhãn tại xã Sơn Thủy; triển khai hưởng ứng hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; việc bố trí một phó phòng phụ trách và 01 cán bộ chuyên trách về Khoa học và Công nghệ...

Cũng tại buổi làm việc đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã ghi nhận các đề xuất kiến nghị của Hội đồng khoa học huyện Kim Bôi về một số nội dung như: Đề xuất xây dựng nhãn hiệu tập thể Cam Mường Động đối với sản phẩm quả cam; xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau muống sạch vụ đông trồng trên nền nước khoáng tại xóm Ranh, xã Đông Bắc; Và đặc biệt đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ mở lớp tập huấn kỹ năng viết sáng kiến, chấm sáng kiến, thành lập hội đồng chấm sáng kiến cấp cơ sở...

Kết luận tại các buổi làm việc, Đồng chí Bùi Văn Chủm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ trong thời gian vừa qua của huyện Kim Bôi. Đồng chí cũng yêu cầu huyện thực hiện nghiêm túc và đúng quy định chi kinh phí sự nghiệp KH&CN được cấp. Trong thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đánh giá hiệu quả các mô hình để có quy hoạch phát triển nhân rộng, kêu gọi các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm. Làm tốt công tác xây dựng thương hiệu mới và bảo vệ thương hiệu đã có. Quan tâm đẩy mạnh hoạt động sáng kiến tại các đơn vị, trường học, phòng ban chuyên môn, đặc biệt là tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng viết, chấm và thành lập hội đồng chấm sáng kiến cấp cơ sở. Xây dựng kế hoạch áp dụng và áp dụng có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hệ thống ISO điện tử và hệ thống ISO 9001-2008 tại các xã từ nay đến 2020. Triển khai thực hiện đề án thay thế giống mía tím trên địa bàn huyện. Ngoài ra, trong năm 2017 và các năm tiếp theo hoạt động KH&CN tại huyện Kim Bôi ngoài việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước cần tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông hộ.

Đức An - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1089082
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
36
455
3744
1081262
13383
19345
1089082

Your IP: 54.198.243.51
2018-07-22 01:02