DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong

Thực hiện kế hoạch công tác quản lý nhà nước về KH&CN cơ sở của sở Khoa học và Công nghệ năm 2017; Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 năm 2017; sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với UBND các huyện gồm: Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc.

Anh duc 020

Toàn cảnh buổi làm việc

Làm việc với các huyện có đồng chí Bùi Văn Chủm – Phó Giám đốc sở KH&CN và lãnh đạo các phòng: quản lý KH&CN cơ sở, Kế hoạch tài chính, quản lý chuyên ngành, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN. Tại các huyện có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch hội đồng KH&CN và lãnh đạo các phòng chuyên môn được cơ cấu là ủy viên hội đồng khoa học cấp huyện.

Qua báo cáo về hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2016 và 6 tháng 2017 của các huyện cho thấy: Hoạt động Khoa học và công nghệ đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, làm khá tốt công tác tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong đời sống, lao động và sản xuất, trong đó một số mô hình ứng dụng công nghệ, công nghệ sinh học đem lại hiệu quả tích cực. Tại huyện Kỳ Sơn, đang thực hiện các mô hình trồng đậu Hà Lan, trồng măng Bát Độ, nuôi bò LaiShin, trồng thông lấy nhựa. UBND huyện Kỳ Sơn đang có chủ trương xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp tại địa phương với lợi thế trên tuyến quốc lộ 6 lại gần thủ đô Hà Nội.

Làm việc với huyện Cao Phong, đoàn được nghe đồng chí Hồ Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả đối với các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vận động được 02 xã là Thu Phong và Tân Phong trong vùng chỉ dẫn địa lý thành lập Hội làm vườn. Ban kiểm soát đã làm khá tốt công tác tuyên truyền ý thức bảo vệ và giữ gìn thương hiệu cam quả trong vùng chỉ dẫn, ký cam kết đối với các hộ buôn bán cam dọc quốc lộ 6 bán cam đúng xuất xứ nguồn gốc, không bán sản phẩm cam Trung Quốc và cam không phải là cam vùng chỉ dẫn địa lý Cao Phong. Thông báo thời gian bắt đầu vào vụ và thời gian hết vụ thu hoạch cam. Tổ chức tốt Lễ hội cam lần thứ 3 Cao Phong. Tổ chức các lớp huấn luyện trồng, chăm sóc, thu hoạch cam theo tiêu chuẩn VietGap. Ngoài ra huyện cũng mạnh dạn thực hiện một số các mô hình như thay giống mía tím truyền thống đã thoái hóa bằng trồng mía tím theo phương pháp nuôi cấy mô (do Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN – sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao); trồng cà gai leo tại 13 xã thị trấn; trồng nấm sò trên rơm rạ tại thị trấn; nuôi gà an toàn sinh học tại xã Dũng Phong, Tây Phong; Đề án trồng thử nghiệm bưởi Luận Văn tại khu 2 thị trấn...

Làm việc với UBND huyện Đà Bắc, Đoàn được nghe đồng chí Xa Đức Hiền - Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo về kết quả triển khai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công tác trồng cây ăn quả trên đất dốc và phát triển nghề nuôi dê trên núi đá. Đồng thời huyện tập trung vào mô hình có lợi thế như nuôi cá chiên, cá tầm...trong lồng tại lòng hồ Sông Đà, mô hình này được cho là mô hình điểm cho nhiều huyện có dòng sông Đà chảy qua. Đây là giống cá quý có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nguồn nước lạnh lòng hồ sông Đà.

Tại các buổi làm việc sở Khoa học và Công nghệ cũng đã ghi nhận các đề xuất kiến nghị của lãnh đạo UBND các huyện với một số nội dung quan trọng. Đối với huyện Kỳ Sơn: Xây dựng nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm quả hồng bì xã Dân Hòa. Xây dựng chỉ dẫn địa lý mật ong Kỳ Sơn và rượu cần Dân Hòa. Huyện Cao Phong: Quan tâm đến hướng dẫn về quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam Cao Phong; Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về sử dụng chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh cam. Đề nghị sở sớm trình phê duyệt lại phương án đền bù giải phóng mặt bằng nhà máy phân hữu cơ vi sinh Cao Phong và khiếu nại về đất đai của nhân dân khu vực nhà máy của sở Khoa học và Công nghệ.

Kết luận tại các buổi làm việc, Đồng chí Bùi Văn Chủm – Phó Giám đốc Sở KH&CN đánh giá cao kết quả triển khai hoạt động KH&CN trong thời gian vừa qua của các huyện. Đồng chí cũng yêu cầu các huyện thực hiện nghiêm túc và đúng quy định chi kinh phí sự nghiệp KH&CN được cấp. Trong thời gian tới các huyện cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đánh giá hiệu quả các mô hình để có quy hoạch phát triển nhân rộng, kêu gọi các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, Mỗi huyện cần xây dựng và phát triển ít nhất từ 1-2 sản phẩm chủ lực. Phát huy lợi thế phát triển cá lồng trên lòng hồ thủy điện và lợi thế địa lý miền núi mà Hòa Bình mang lại. Làm tốt công tác xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu đã có. Quan tâm đẩy mạnh hoạt động sáng kiến tại các đơn vị, trường học, phòng ban chuyên môn nhất là sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Thực hiện và áp dụng có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hệ thống ISO điện tử và chuyển đổi phiên bản ISO 9001-2008 sang phiên bản 9001-2015. Đề nghị Hội đồng KH&CN các huyện làm tốt công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và xây dựng đề án phát triển KH&CN phù hợp với đặc thù từng địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN, chủ động trong đề xuất các nhu cầu về đổi mới công nghệ, năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ nhất là đối với các hợp tác xã đang hoạt động tại địa phương nhằm phát huy vai trò của KH&CN trong đời sống và sản xuất. Ngoài ra, trong năm 2017 và các năm tiếp theo hoạt động KH&CN tại các huyện ngoài việc thực hiện các dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ cần chủ động làm tốt công tác kiểm tra tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng đối với các loại hàng hóa trên thị trường.

Bùi Văn Đức - PTP. Quản lý KH&CN cơ sở

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1051719
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
319
1019
3408
1043946
15818
22379
1051719

Your IP: 54.92.173.9
2018-05-24 15:17