Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ” được tổ chức vào ngày 17/5/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình. Tham dự Hội thảo có đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở, đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thành Vinh - PGĐ Sở KH&CN, chủ trì Hội thảo.

Ho tro doanh nghiep

Toàn cảnh Hội thảo

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay có 20 tổ chức khoa học và công ngệ (9 tổ chức khoa học và công nghệ công lập, 11 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập) và 6 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Phân chia theo lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu có: Khoa học nông nghiệp 13 tổ chức; khoa học xã hội và nhân văn 04 tổ chức; khoa học kỹ thuật và công nghệ 04 tổ chức; khoa học y dược 04 tổ chức; khoa học tự nhiên 01 tổ chức.

Trong 3 năm gần đây có 32 đề tài, dự án được triển khai nghiên cứu (3 dự án cấp quốc gia, 21 đề tài cấp tỉnh, 8 dự án cấp cơ sở). Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ Khoa học và công nghệ tập trung vào bảo tồn nguồn gen, tuyển chọn cây, con đặc thù cho năng suất chất lượng cao (như cây cam, bưởi, mía tím, cá tầm, lợn bản địa lai lợn rừng...). Trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ bảo tồn và phát triển cây dược liệu cũng đã làm chủ được nhiều công nghệ nhân giống một số loại cây dược liệu quý như cây ba kích tím, đông trùng hạ thảo, ... Các đề tài nghiên cứu về khoa học và xã hội, khoa học tự nhiên đã cung cấp luận cứ khoa học để bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Có thể khẳng định rằng các đề tài, dự án trong những năm qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhìn chung, trong thời gian qua các doanh nghiệp của Tỉnh có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế -xã hội với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đã góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh gặp không ít khó khăn, hạn chế do trình độ công nghệ còn ở mức trung bình, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa ổn định, năng suất thấp, chưa tạo dựng thương hiệu “mạnh” để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nhất là đẩy mạnh xuất khẩu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Mặc dù Trung ương đã ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan đến các chương trình, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học; tuy nhiên về cơ chế tài chính để triển khai các hoạt động hỗ trợ thì chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời.
Với thực trạng trên, Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Quyết địnhchính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Để chính sách ban hành đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn, Hội thảo đã đưa ra dự thảo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển KH&CN và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự. Các ý kiến đóng góp tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính: (1)Tiếp cận chính sách hỗ trợ, các đề tài, dự án các cấp: Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong thời gian tới Hội thảo đã đưa ra danh mục đề tài, dự án ưu tiên thực hiện trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; (2)Hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, trang thiết bị nghiên cứu, sản xuất để tạo ra những sản phẩm giá trị cao: Các quy định về chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quyền giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, quyền tiếp nhận, sử dụng tài sản từ kết quả nghiên cứu... cơ bản được tháo gỡ theo hướng ưu tiên giao quyền cho tổ chức chủ trì (các tổ chức, doanh nghiệp); (3)Tiếp cận, hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về sử dụng đất, thuế, tín dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh: các chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong sử dụng đất, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về tín dụng... Sở đề nghị các doanh nghiệp vận dụng, hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 và nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ; (4)Chính sách ưu tiên ngân sách đối với hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực nông lâm và thủy sản: Theo thống kê, kinh phí nghiên cứu, ứng dụng dành cho lĩnh vực nông lâm và thủy sản hàng năm chiếm tỷ lệ nhiều nhất (56%) trong tổng số đề tài, dự án cấp tỉnh được triển khai thực hiện. Chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 3/7/2015; (5)Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác bảo tồn, lưu giữ giống gốc, giống đặc hữu, giống bản địa để bảo tồn khai thác nguồn gen, phục vụ công tác lai tạo, nhân giống và phát triển các giống nông, lâm nghiệp, vật nuôi và thủy sản quý hiếm của địa phương: Trong thời gian tới tiếp tục triển khai nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi cònlại. Thực tế đang gặp khó khăn về kinh phí để lưu giữ nguồn gen sau khi nhiệm vụ kết thúc, trước mắt Sở đề nghị các tổ chức lập dự toán chi phí cho nhiệm vụ này vào dự toán chung của tổ chức, đơn vị mình.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thành Vinh - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu và mong muốn sẽ nhận được nhiều các ý kiến đóng góp để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách khuyến khích, phát triển doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung.

Mai Anh - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1621928
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
598
477
8817
1599048
22860
42285
1621928

Your IP: 18.207.255.49
2019-12-15 13:38