Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 20.000 tấn sản phẩm trên năm theo công nghệ Fitohoocmon. Quy trình sản xuất dựa trên quá trình cấy hương liệu men vi sinh, vi sinh vật phân giải xelluloza vào phân thải chăn nuôi và than bùn nhằm khử mùi hôi thối và phân hủy nhanh chất hữu cơ, sau thời gian ủ theo quy định được bổ sung thêm hỗn hợp vi lượng, vi sinh vật hữu ích, axit humic, phân đạm, lân, kali tạo thành phân hữu cơ vi sinh phù hợp cho cây trồng.

Được thành lập theo Quyết định số 203/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2013, trực thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình. Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong có trụ sở tại khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Là tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.09.000002 của Sở KH&ĐT cấp ngày 25/12/2013.

Nhiệm vụ và năng lực của nhà máy:

Tổ chức nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm sinh học, các chủng vi sinh vật để phục vụ sản xuất phân bón tại đơn vị đồng thời chuyển giao cho cơ sở.

Tổ chức sản xuất, dịch vụ phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ cho phát triển nông lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng các mô hình thử nghiệm phân bón trên vào các loại cây trồng diện tích đất của nhà máy và khảo nghiệm trên diện rộng của địa phương.

NMPVS

Dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại NM sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong

Các sản phẩm của Nhà máy đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy số 14.542-HQ5 (được sử dụng dấu hợp quy trên bao bì sản phẩm)

Phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON NPK 3-2-2

Phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON NPK 1-2-1

Phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON NPK 5-1-5

Một số mô hình nông nghiệp sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh

Mo hinh mia tim

Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cho cây mía thuộc dự án “Áp dụng sáng chế theo Văn bằng bảo hộ sáng chế số 9529 cấp ngày 09/8/2011 để xử lý phân thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ vi sinh tại Hòa Bình”, dự án đã được nghiệm thu cấp nhà nước.

Các mô hình thử nghiệm trồng cây cam, lúa và ngô sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh sản xuất từ Nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong (dự án “Áp dụng sáng chế theo Văn bằng bảo hộ sáng chế số 9529).

Thông tin liên hệ: Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong. Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. ĐT 0915.154.215 - 0917.470.559

Mạnh Cường - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1621877
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
547
477
8766
1599048
22809
42285
1621877

Your IP: 18.207.255.49
2019-12-15 12:45