Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
Toan canh dai hoi
Toàn cảnh Đại hội

Ngày 18/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Tống Đức Chiến - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình, về phía Sở Khoa học và Công nghệ có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Tại Đại hội, đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua. Trong báo cáo đã nêu lên những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua. Từ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra được từ nhiệm kỳ trước và tiếp tục trình trước Đại hội phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2017-2022.

 Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Sở và sự hỗ trợ của Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ với tinh thần đoàn kết đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua. Trong đó, Công đoàn đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức quyết tâm ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của đơn vị. Tích cực chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Sở.

 Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả Công đoàn Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục, tập chung chủ yếu vào 4 vấn đề chính như sau: (1) định hướng trong thời gian tới,cần làm tốt hơn nữa như công tác tuyên truyền vận động công đoàn viên chấp hành tốt quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc Quy chế của cơ quan, vận động đoàn viên công đoàn không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức; (2) tham gia công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt Đề án phát triển khoa học công nghệ mà UBND tỉnh thông qua, đây là 1 đề án hết sức quan trọng cũng là nền tảng để xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đọan 2020-2030, tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng, áp dụng, quản lí ISO tại các xã, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 80% các xã ứng dụng tiêu chuẩn ISO; (3) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống công nghệ thông tin hoạt động tốt, ổn định và bền vững, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để khắc phục sự cố xảy ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất; (4) tích cực làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước trong cơ quan, đơn vị thông qua Ủy ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân, tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, quy tụ được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

Tong duc chien

đồng chí Tống Đức Chiến - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Tống Đức Chiến - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể các đoàn viên công đoàn và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời kỳ vọng vào thắng lợi của Công đoàn Sở trong nhiệm kỳ mới.

Thông qua danh sách các đồng chí được đề cử, Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành mới gồm 07 đồng chí:

1. Đồng chí: Bùi Văn Chủm

2. Đồng chí: An Mạnh Cường

3. Đồng chí: Nguyễn Vũ Hùng

4. Đồng chí: Phạm Duy Hùng

5. Đồng chí: Phạm Hùng Sơn

6. Đồng chí: Trịnh Thị Kim Thoa

7. Đồng chí: Nguyễn Quyết Tiến

 Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp trong sự khởi sắc của một năm nhiệm kỳ mới, hứa hẹn nhiều thắng lợi và thành công.

Hoàng Dương - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1621895
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
565
477
8784
1599048
22827
42285
1621895

Your IP: 18.207.255.49
2019-12-15 12:58