Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo. Bác nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Trong lời nói ngắn gọn này, Bác đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của KH&CN.

Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu Khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của Khoa học và công nghệ; Động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực Khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với lý do đó, Bộ Khoa học và công nghệ đã đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII vào ngày 18/6/2013, trong đó Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định ngày 18/5 là ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Việc tổ chức Ngày Khoa học và công nghệ không chỉ như “liều thuốc” kích thích tinh thần sáng tạo trong đội ngũ những người làm khoa học nói riêng, mà còn góp phần lan tỏa không khí đổi mới trong tư duy làm khoa học của thế hệ trẻ, huy động và giải phóng nguồn lực chất xám trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hòa chung không khí ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, tưng bừng phát động phong trào thi đua hướng tới kỉ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam với chủ đề "Khoa học - Chìa khóa của tương lai", gồm các hoạt động như:

- Thi đua chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành thiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh tham nhũng; nâng cao chất lượng thi hành công vụ...

- Thi đua thực hiện tốt Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Kết luận tại thông báo số 805-TB/VPTU ngày 10/3/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ; Hoàn thành sớm và vượt tiến độ 07 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt; Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 23/QĐ-SKHCN...

- Thi đua thực hiện tốt nội dung giao ước đã đăng ký và các tiêu chí thi đua của khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật năm 2017; thực hiện kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng...

- Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; thực hiện tốt về thông tin, thống kế, tuyên truyền, công khai hóa các kết quả nghiên cứu; Khai thác có hiệu quả hệ thống CSDL khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến vộ khoa học và côgn nghệ vào mô hình sản xuất...

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;

- Phát hành Tập san Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình số đặc biệt hưởng ứng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam;

- Tổ chức hội thảo: 

- Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

- Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền về ngày Khoa học và Công nghệ tại các khu khối văn phòng, khối các trung tâm.

Mai Anh -TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1621869
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
539
477
8758
1599048
22801
42285
1621869

Your IP: 18.207.255.49
2019-12-15 12:44