DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong

Ngày 25/8, Sở KH&CN tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng truyền thông KH&CN cho hơn 30 cán bộ đang công tác trong lĩnh vực KH&CN của tỉnh. Giảng viên truyền đạt là các chuyên gia đến từ Viện Chiến lược KH&CN – Bộ KH&CN, Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông – Đại học KHXH&NV.

Truyền thông là một hoạt động quan trọng của các tổ chức, cơ quan nhà nước để thực hiện tốt vai trò quản lý, lãnh đạo của mình. Hiện nay khoa học và công nghệ đã trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy sản xuất và tiến bộ xã hội, các thành tựu và sản phẩm khoa học và công nghệ có tốc độ phát triển nhanh, vượt bậc. vì vậy, việc đưa tin các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước đến với công chúng cần nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Để đáp ứng được nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ, một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông KH&CN trong cả nước hiện nay là sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học có tinh thần báo chí và các nhà báo có tinh thần khoa học để chuyển hóa các thông tin KH&CN đến với công chúng.

Tại buổi tập huấn TS. Tạ Doãn Trịnh - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nêu tổng quan về hoạt động truyền thông KHCN và những kỹ năng dành cho cán bộ công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhìn chung, hoạt động thông tin KH&CN có nhiều bước phát triển hơn những năm trước với nhiều hình thức khác nhau, những mô hình mới được đưa vào sản xuất, phục vụ tốt cho nhu cầu nghiên cứu KH&CN và nâng cao kiến thức KH&CN của cán bộ, nhân viên nói riêng và nhân dân nói chung. Tuy nhiên, một thực trạng là trong hoạt động KH&CN địa phương, người làm khoa học ít có người viết, nhà khoa học ít viết, nên bài báo trên các phương tiện thông tin KH&CN, cả thông tin đại chúng còn nghèo nàn. Thông tin KH&CN thường không dồi dào, lại phức tạp nên so với những thông tin khác trong đời sống xã hội càng khó hấp dẫn...

Từ những thực tế đó, TS. Tạ Doãn Trịnh đưa ra những giải pháp phát triển truyền thông KH&CN địa phương như: Tổ chức, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới phương pháp và nội dung đào tạo, tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông...

kHONG BIET AI213113

Tiến sỹ Tạ Doãn Trịnh - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược KH&CN trao đổi về tổng quan hoạt động truyền thông KH&CN.

Ngoài ra, các cán bộ tham gia tập huấn đã được Th.s Nguyễn Cao Cường - PGĐ Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông hướng dẫn một số Kỹ năng truyền thông trên internet và sử dụng phương tiện điện thoại di động để sáng tạo tác phẩm. Đây là những kiến thức và kỹ năng thiết thực giúp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông KH&CN của địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả công tác KH&CN.

Mai Anh - TTTK

Sáng ngày 15/9/2017, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy tổ chức Hội thảo mô hình trồng cây mía tím bằng giống nuôi cấy mô để cải tạo giống mía tím tại xã Lạc Lương năm 2016-2017.

DC Tran Dinh Thang p0939393

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đ/c Nguyễn Thành Vinh - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đ/c Bùi Thị Kim Cúc - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thủy, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan, lãnh đạo UBND xã Lạc Lương và các hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong cải tạo thay thế nguồn giống mía tím nhằm nâng cao chất lượng nguồn giống trong sản xuất mía thương phẩm của địa phương, xây dựng vùng sản xuất mía tím, cũng như tạo mối liên kết theo chuỗi giá trị giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông và doanh nghiệp trong việc quản lý, cung ứng vật tư kỹ thuật, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngày càng được quan tâm. Mô hình “Trồng mía tím bằng giống nuôi cấy mô để cải tạo giống mía tím” được thực hiện gắn với Hợp tác xã Yên Tân, xã Lạc Lương để thuận lợi cho việc quản lý, cung cấp cây giống và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Tham gia mô hình gồm có 23 hộ gia đình với diện tích thực hiện là 4,0 ha. Các hộ dân được Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Hòa Bình hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây giống nuôi cấy mô, cũng như việc chăm sóc, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Đa phần các hộ dân đã thực hiện đúng quy trình và đem lại hiệu quả rõ rệt.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, đồng chí Trần Đình Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN nhấn mạnh tuy đã đạt được kết quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Thời gian triển khai mô hình chưa đúng thời điểm, thiếu nước cho sản xuất do vậy việc chăm sóc cây mía mô giai đoạn đầu gặp khó khăn; một số hộ dân chưa thực sự quan tâm chăm sóc cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn... Để thực hiện tốt việc cải tạo giống mía tím, nâng cao năng suất chất lượng cây trồng góp phần tăng thu nhập cho người dân, bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành có liên quan đồng chí cũng đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông của tỉnh phối hợp cùng với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và các hộ dân triển khai tốt hơn nữa đặc biệt là công tác tư vấn, công tác chỉ đạo kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh hại...

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Kim Cúc - Ủy viên ban thường vụ - PCT UBND huyện Yên Thủy cám ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn của các sở, ban, ngành trong tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng thành công mô hình trồng cây mía tím bằng giống nuôi cấy mô để cải tạo giống mía tím tại xã Lạc Lương

DC Nguyen thanh vinh u9929932

Đồng chí Nguyễn Thành Vinh - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cùng các đại biểu thăm mô hình trồng cây mía tím bằng giống nuôi cấy mô tại xã Lạc Lương

Hoàng Dương - TTTK

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền, tập huấn quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017 của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2017 sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND các huyện: Lạc Sơn, Kim Bôi, Lương Sơn, Cao Phong tổ chức thành công các lớp tập huấn cho một số đối tượng liên quan.

Với gần 400 lượt học viên là thành viên Hội đồng khoa học cấp huyện (gồm lãnh đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện), lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, một số doanh nghiệp trên địa bàn, quản lý khu thương mại, chợ đầu mối tham gia. Nội dung tập huấn bao gồm:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn huyện;

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN ở cấp huyện;

- Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện;

- Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở các huyện;

- Công tác xây dựng, vận hành và quản lý ISO 9001-2008 tại các huyện;

- Công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHKT trên địa bàn huyện.

Theo Thông tư liên tịch số 29 Theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNVngày 15 tháng 10 năm 2014của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ về “hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện” quy định Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay nghiệp vụ chuyên môn của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách KH&CN tại phòng Kinh tế hạ tầng một số huyện còn hạn chế, việc tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện về lĩnh vực khoa học và công nghệ còn chưa mang lại hiệu quả cao.

DC Bui van duc e4434332

Đ.c Bùi Văn Đức – Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học cơ sở, Sở KH&CN triển khai nội dung tập huấn

Qua buổi tập huấn, đại biểu đã nắm bắt được nội dung cơ bản của các văn bản mới ban hành, có tác động trực tiếp đến hoạt động KH&CN ở cơ sở, những kiến thức, những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện, để giúp cán bộ cấp huyện nắm bắt, hiểu rõ và triển khai, thúc đẩy hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện đạt hiệu quả.

Bùi Văn Đức

Ngày 28/8/2017, Đảng ủy Sở khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2013 - 2017” và tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại Hội nghị đồng chí Đồng chí Phạm Hùng Sơn - Đảng ủy viên - Chánh Thanh tra Sở trình bày báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 750-QĐ-TU ngày 15/01/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII, trong đó chỉ ra một số kết quả tiêu biểu của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua như: Đã xây dựng, sửa đổi, rà soát, bổ sung, ban hành mới 10 văn vản nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chất lượng đánh giá cán bộ công chức, viên chức được nâng cao; kiện toàn ban chỉ đạo quy chế dân chủ làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; công tác quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN được đánh giá cao; công tác cán bộ được cấp ủy, thủ trưởng cơ quan thực hiện nghiêm túc; chặt chẽ trong việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ; công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực sự được quan tâm, nói đi đôi với làm…

DC Pham hung son 09012121

Đồng chí Phạm Hùng Sơn - Đảng ủy viên - Chánh Thanh tra Sở trình bày báo cáo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ trong 5 năm thực hiện Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết TW3 khóa VIII của Trung ương. Qua đó chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế để có hướng khắc phục trong thời gian tới. Toàn thể Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến Trình - TTTK

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

0875572
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
101
669
3932
866233
15850
33498
875572

Your IP: 192.168.51.1
2017-10-21 02:51