Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

 

Chiều ngày 08/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo công tác tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc dãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19, phải tạm hoãn nhiều chương trình, kế hoạch, kiểm tra, thanh tra,…Tuy nhiên được sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, nghành, UBND các huyện, thành phố, Sở KH&CN đã làm tốt vai trò quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào chỉ đạo, điều hành công việc.

DC Dinh Cong su PCT UBND tinh 02

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã tích cực hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 UBND tỉnh giao, trong đó vượt kế hoạch 3/8 nhiệm vụ. Điển hình trong năm 2020, Sở KH&CN đã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho 03 doanh nghiệp; sớm bàn giao 10 đề tài cho các Sở, ngành thực thiện; chuyển giao mía tím nuôi cấy mô cho các huyện; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan cho ý kiến về công nghệ, chủ trương đầu tư 40 dự án, góp ý 25 dự thảo liên quan đến lĩnh vực ngành, tham gia 27 hội đồng đánh giá tác động môi trường.

Sở đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về xây dựng, sửa đổi, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động KHCN.

Các hoạt động về nghiên cứu, ứng dụng KH&CN ngày càng được đổi mới thông qua việc đổi mới các hoạt động hội đồng tư vấn, hội đồng tuyển chọn, hội đồng đánh giá nghiệm thu; các đề tài mới, bổ sung đã đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về nghiên cứu, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bám sát vào định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về hoạt động sở hữu trí tuệ, Sở đã hỗ trợ 30 sản phẩm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, tham gia đánh giá, phân hạng 43 sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hỗ trợ xây dựng 40 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ đăng ký bảo hộ 11 nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, góp phần nâng cao giá trị đặc thù, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra, kiểm tra tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh; chủ động phối hợp, hỗ trợ ứng dụng thiết bị công nghệ gắn máy in hóa đơn tại các cửa hàng bán xăng dầu bảo đảm về tiêu chuẩn chất lượng, quyền và lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản có hiệu quả, thực hiện tốt “hội nghị không giấy”, Sở đứng thứ 5/17 Sở, ngành về chỉ số xếp hạng mức độ chính quyền điện tử.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, ngành KHCN xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 là nâng cao hiệu quả và tăng cường sự đóng góp của KH&CN vào phát triển lĩnh vực mũi nhọn, khâu khâu đột phá trong tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững, lấy kết quả nghiên cứu làm luận cứ khoa học để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế– xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng, phát triển các thương hiệu sản phẩm, hàng hóa; lấy doanh nghiệp là trunug tâm ứng dụng các kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạp, nâng cao trình độ công nghệ, cải tiến sản xuất, tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa, khai thác hiệu quả hệ thống chuẩn đo lường, thiết bị kiểm nghiệm để phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

Giam doc so trao giay khen 20200

Giám đốc Sở KH&CN trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Cũng tại Hội nghị, đại diện các Sở, ngành, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và lãnh đạo các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN đã thảo luận góp ý, làm rõ kết quả công tác cũng như chia sẻ khó khăn và đề xuất giải pháp, kiến nghị một số nội dung liên quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Sở KH&CN trong năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Sở KH&CN đạt được trong năm vừa qua, đồng thời đề nghị Sở làm tốt một số nhiệm vụ gồm: Tiếp thu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ KH&CN, UBND tỉnh; triển khai thực hiện tốt việc thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư; thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ; tiếp tục hỗ trợ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu bảo hộ các sản phẩm là đặc sản của địa phương; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thành phố nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động KH&CN; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công mức độ 3, 4; phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng,…

Nhân dịp này, Sở KH&CN đã trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 11 cá nhân, đồng thời, tặng Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho 4 phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thành phố, 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

Bùi Phương - UDTT

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2021”; Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các các tổ chức, cá nhân đang sống, làm việc, học tập tại tỉnh Hòa Bình; Tìm ra những giải pháp, sáng kiến mới về cải cách hành chính có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đã được áp dụng tại cơ sở và có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ phát động Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2021”.

CC HC 2021

1. Đối tượng tham gia dự thi:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện/thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, thư ký hội thi); - Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước...); các tổ chức Đảng, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh; - Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung hội thi và hình thức dự thi:

- Theo như quy định tại Thể lệ Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2021” số 12/SKHCN-QLCN do Sở Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 07/01/2021.

3. Thời gian tổ chức:

- Thời gian Ban Tổ chức nhận sáng kiến dự thi: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. - Tổ chức đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh; Tổ chức chấm giải cho các sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh tháng 10/2021; - Công bố kết quả và trao giải: Tháng 11-12/2021.

4. Địa điểm nhận sáng kiến dự thi: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Áp dụng theo quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh mức dộ 3).

Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ: Phòng Quản lý chuyên ngành, Sđt: 02183 856 164, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên mục phụ

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2042696
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
17
739
5554
2030683
20527
42645
2042696

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-23 00:21