Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Với tư duy đổi mới sáng tạo, Công ty TNHH Công nghệ sinh học TVT đã nghiên cứu thành công và đang chuyển giao quy trình nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu (nấm mối đen, nấm hầu thủ, nấm milky).

4 UDCNSH de trong nam vi sinh324


Được thành lập hồi tháng 10/2015, Công ty TNHH Công nghệ sinh học TVT (quận 2, TP.HCM) mang kỳ vọng phát triển mảng nuôi cấy và sản xuất đông trùng hạ thảo bằng công nghệ sinh học nhằm cung cấp nguồn sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ tiêu chuẩn lưu hành của Bộ Y tế.

Khởi đầu, TVT nhận chuyển giao công nghệ nuôi cấy đông trùng hạ thảo (chủng giống của Nhật Bản) từ Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (thuộc ĐH Nông Lâm TP.HCM). Công nghệ này xuất phát từ là đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ (mã số B2013-12-05) về nghiên cứu đông trùng hạ thảo đã được nghiệm thu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, công ty cũng nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ nhiều chuyên gia ở ĐH Cần Thơ, ĐH Thủ Dầu Một từ việc nuôi trồng, thu hoạch đến sản xuất các mẻ đông trùng hạ thảo. Ngoài ra, công ty còn hợp tác với ĐH Chiang Rai (Thái Lan) để cùng trao đổi công nghệ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh một số sản phẩm tiêu biểu như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, tỏi đen cùng các loại nấm ăn.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm đông trùng hạ thảo, với tư duy đổi mới sáng tạo liên tục không ngừng, đội ngũ chuyên gia công nghệ sinh học ở TVT đã nghiên cứu nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu khác.

Cụ thể, dự án khởi nghiệp “Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu (nấm mối đen, nấm hầu thủ, nấm milky)” của TVT đã được chọn là một trong 14 dự án được hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 (SpeedUp 2017) của Sở KHCN TP.HCM với kinh phí lên đến 1 tỷ đồng.

Dự án này hướng đến việc tạo lập quy trình và môi trường thích hợp nuôi trồng ba loại nấm (nấm mối đen, nấm hầu thủ, nấm milky), sản xuất nấm đạt chất lượng tốt có giá cả cạnh tranh hơn so với những sản phẩm ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ những loại nấm có thành phần dinh dưỡng cao, được sử dụng như thực phẩm hàng ngày của người dân.

Hiện tại, TVT đã chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm mối đen, nấm milky, nấm hầu thủ trên 5 đơn vị có nhu cầu sản xuất. Bên cạnh đó, công ty còn sẵn sàng mở rộng hợp tác với người nông dân hoặc các cơ sở có nhu cầu nuôi trồng nấm, đồng thời tiến hành thu mua lại sản phẩm sau nuôi trồng nhằm cung ứng thêm nguồn hàng cho mục đích xuất khẩu.

Trong thời gian sắp tới, TVT đang phấn đấu trở thành công ty công nghệ sinh học hàng đầu chuyên sản xuất và phân phối những sản phẩm có ích phục vụ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1858171
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
339
1056
2329
1848553
14558
29323
1858171

Your IP: 35.168.112.145
2020-07-14 06:41