DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: 562 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại(fax): 0218 3857119   Website: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

  STT                     Họ và Tên       Chức danh     Số điện thoại Cơ  quan
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   Lãnh đạo sở

   1

Đỗ Hải Hồ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc

(0218)3852581

       

   2

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)3895658

   3

Nguyễn Thành Vinh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)6289086

   Văn phòng sở
   4

Phùng Văn Quang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh VP (0218)2210570
   5

Nguyễn Vũ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP (0218)3852509
   6

Hoàng Việt Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP
   7

Lương Thị Kim Ngân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư (0218)3857119
8 8

Trần Thị Thu Hà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   9

Bùi Thanh Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   10

Phùng Đăng Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   Phòng Quản lý khoa học
  10

Phan Thị Thu Hà

(hapttThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3895503
  11

Nguyễn Duy Trường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

  12

Nguyễn Quyết Tiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng

  13

Đỗ Thị Minh Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
  14

Bùi Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng phụ trách phòng (0218).385.529
  15

Trần Gia Thụy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Phòng Kế hoạch Tài chính
  16

Vũ Bình Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3852529
  17

Trần Tuấn Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))

P. Trưởng phòng - Kế toán trưởng
  18

Vũ Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
  19

Hoàng Anh Vũ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856804
  20

Đặng Việt Hưng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  21

Vũ Xuân Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên
    Phòng Thanh Tra
  22

Phạm Hùng Sơn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh TT (0218)3857330
  23

Nguyễn Thị Nhung

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Chánh TT
  24

Đinh Công Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Chuyên ngành
  25

Phạm Thế Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856164
  26

Bùi Tiến Thành

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên
  27

Nguyễn Thị Minh Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
   I

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  28

Lê Đình Hiếu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục trưởng (0218)3.857.101
  29

Nguyễn Sỹ Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.559.626
    Phòng Hành chính tổng hợp
  30

Lê Sỹ Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó phòng

(Phụ trách)

(0218)3.852.606
  31

Vũ Huyền Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
  32

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn thư
     Phòng Quản lý đo lường
   33

Quách Đức Quỳnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng  
  34

Phạm Thị Hoài Thu

(thuph.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng (0218)2.210.982
  35

Phạm Ngọc Tuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
   36

Phạm Thị Vân Phương

(phuongptv.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)2.210.984
  37

Trần Thị Sáu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên  (0218)2.210.984
  38 Nguyễn Mạnh Dũng

(dungnm.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

      TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

        (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  39

Hoàng Sỹ Hùng

(hunghs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc  (0218)3.856.396
  40

Lê Thị Thanh Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó GĐ  (0218)3.896.850
      Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
  41  Nguyễn Thị Tâm

Phụ trách phòng

(0218)3.897.084

  42

Bùi Thị Lan Anh

Kế Toán

  43

Bùi Thị Hồng

Văn Thư, thủ quỹ

  44 Bùi Hoàng Tuyên Lái xe
  Phòng Kỹ thuật Đo lường
  45 Nguyễn Tiến Bình T. Phòng (0218)3.898.020
  46 Nguyễn Tuấn Nam P. Phòng
  47 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên
  48 Nguyễn Thanh Bình Nhân viên
  49 Nguyễn Văn Hoan Nhân viên
  Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
  50 Đinh Thị Hồng Hạnh  P. Phòng (Phụ trách) (0218)3.898.038
  51 Bùi Xuân Thời Nhân viên
  52 Bùi Văn Huy Nhân viên
  II TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  53 Trần Đình Thắng Giám đốc (0218)3843758
       Phòng Hành chính - tổng hợp
  54 Nguyễn Thị Hoà Chuyên viên (0218)3843756
  55 Nguyễn Đức Dũng Kế toán
  56 Chu Viết Bảo Lái xe
  57 Bùi Văn Vĩnh Lái xe
  58 Trần Thị Thu Hằng  Kế toán
  59  Nguyễn Thị Huyền  Văn thư
       Phòng Công nghệ sinh học
  60 Lường Thị Anh P. Trưởng phòng  
  61 Lê Thị Ngọc Linh Nhân viên (0218)3843756
  62 Nguyễn Thị Phương Nhân viên
  63 Nguyễn Thị Kiều My Nhân viên
       Phòng Ứng dụng và Chuyển giao KHCN
  64 Nguyễn Xuân Hiển Trưởng phòng (0218)3843207
  65 Bùi Văn Luôn Nhân viên
  Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong
  66 Nguyễn Văn Trọng Giám đốc  
  67 Nguyễn Duy Hùng P. Giám đốc  
  68 Nguyễn Thị Tươi Kế Toán  
  III TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHCN  
  69

Bùi Đức An

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (0218)3858568
  70

An Mạnh Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3858668
       Phòng Hành chính- Tổng hợp
  71

Hoàng Văn Dương

(duonghvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)3858668
  72

Trần Quốc Tuấn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
     
       Phòng Xuất bản và Phổ biến
  73

Bùi Mai Anh

(anhbmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858668
  74

Bùi Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên  
       Phòng Tin học và Dịch vụ KHCN
  75

Đặng Tiến Trình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858568
    
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (Phó GĐ Sở kiêm nhiệm) (0218)3895658
  76

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Giám đốc (0218)3853092
        Phòng Kế hoạch tổng hợp
  77

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán 3853092
  78

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  79

Nguyễn Thùy Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
        Phòng Nghiệp vụ
  80

Trần Lê Thu Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên 3853092
  81

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
 
 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1007692
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
582
689
6671
992666
23833
21613
1007692

Your IP: 54.81.77.114
2018-03-24 21:17