DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

cam cao phong

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: 562 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại(fax): 0218 3857119   Website: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

STT Họ và Tên Chức danh Số điện thoại Cơ quan
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lãnh đạo sở
1

Đỗ Hải Hồ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (0218)3852581
     
2

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc 3895658
3

Nguyễn Thành Vinh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc 6289086
Văn phòng
5

Phan Thị Thu Hà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh VP (0218)2210570
6

Nguyễn Quyết Tiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP (0218)3852509
7

Trần Thị Sáu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
8

Hoàng Việt Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
9

Bùi Mai Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư (0218)3857119
10

Bùi Thanh Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
11

Phùng Đăng Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
Phòng Quản lý khoa học
12

Phùng Văn Quang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3895503
13

Nguyễn Duy Trường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
Phòng Kế hoạch Tài chính
14

Vũ Bình Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3852529
15

Trần Tuấn Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))

P. Trưởng phòng - Kế toán trưởng
16

Vũ Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
17

Hoàng Anh Vũ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856804
18

Đặng Việt Hưng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
Phòng Thanh Tra
19

Phạm Hùng Sơn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh TT (0218)3857330
20

Nguyễn Thị Nhung

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Chánh TT
21

Đinh Công Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
Phòng Quản lý Chuyên ngành
22

Phạm Thế Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856164
23

Phạm Thị Vân Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng
24

Bùi Tiến Thành

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên
25

Nguyễn Thị Minh Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
II

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

1

Lê Đình Hiếu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục trưởng (0218)3.857.101
2

Nguyễn Vũ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.286.689
3

Nguyễn Sỹ Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.559.626
Phòng Hành chính tổng hợp
4

Lê Sỹ Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó phòng

(Phụ trách)

(0218)3.852.606
5

Vũ Huyền Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
6

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn thư
Phòng Quản lý đo lường
7

Phạm Thị Hoài Thu

(thuph. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)2.210.982

8

Phạm Ngọc Tuân

Chuyên viên
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn- Chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
9

Nguyễn Mạnh Dũng

(dungnm. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên  (0218)2.210.984
10

Quách Đức Quỳnh

(quynhqd. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỀM NGHIỆM DỊCH VỤ KHCN

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

11

Hoàng Sỹ Hùng

(hunghs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc  (0218)3.856.396
12 Lê Thị Thanh Xuân Phó GĐ  (0218)3.896.850
 I Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
13 Nguyễn Thị Thu Tâm 

Phụ trách phòng 

(0218)3.897.084

14

Bùi Thị Lan Anh

Kế Toán

15

Bùi Thị Hồng

Văn Thư, thủ quỹ

16 Bùi Hoàng Tuyên Lái xe
  Phòng Kỹ thuật Đo lường
17 Nguyễn Tiến Bình T. Phòng (0218)3.898.020
18 Nguyễn Tuấn Nam P. Phòng
19 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên
20 Nguyễn Thanh Bình Nhân viên
21 Nguyễn Văn Hoan Nhân viên
Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
22 Đinh Thị Hồng Hạnh  P. Phòng (Phụ trách) (0218)3.898.038
23 Bùi Xuân Thời Nhân viên
24 Bùi Văn Huy Nhân viên
III TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
1 Trần Đình Thắng P. Giám đốc PT (0218)3843758
2 Đinh Đức Thiện P. Giám đốc  
Phòng Hành chính- tổng hợp
3 Nguyễn Thị Hoà Chuyên viên (0218)3843756
4 Nguyễn Đức Dũng Kế toán
Phòng Công nghệ sinh học
5 Lê Thị Ngọc Linh Nhân viên (0218)3843756
6 Nguyễn Thị Phương Nhân viên
7 Nguyễn Thị Kiều My Nhân viên
8 Đỗ Minh Huyền Nhân viên
Trạm ứng dụng tiến bộ KHCN
9 Nguyễn Xuân Hiển Phó TPT (0218)3843207
10 Phạm Duy Hùng Phó trạm
11 Lường Thị Anh Kỹ sư
IV TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHCN
1 Bùi Đức An P. Giám đốc - Phụ trách (0218)3858568
2 An Mạnh Cường P. Giám đốc (0218)3858668
Phòng Hành chính- Tổng hợp
4 Hoàng Văn Dương Chuyên viên (0218)3858668
5 Trần Quốc Tuấn Kế toán
6 Lê Thị Thùy Linh Văn thư
Phòng Xuất bản và Phổ biến
7 Bùi Mai Anh Chuyên Viên (0218)3858668
Phòng Tin học và Dịch vụ KHCN
8 Đặng Tiến Trình Chuyên Viên (0218)3858568
V QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (Phó GĐ Sở kiêm nhiệm) (0218)3895658
2

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Giám đốc (0218)3853092
Phòng Kế hoạch tổng hợp
3

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán 3853092
4

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
5

Nguyễn Thùy Linh

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
Phòng Nghiệp vụ
6

Trần Lê Thu Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên 3853092
7

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
 
 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

0763187
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1058
1032
3856
753642
29030
28031
763187

Your IP: 54.198.200.157
2017-06-28 18:59