DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

THUVIENKHCN

 Khoi nghiep
cam cao phong
Untitled2

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: 562 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại(fax): 0218 3857119   Website: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

  STT                     Họ và Tên       Chức danh     Số điện thoại Cơ  quan
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   Lãnh đạo sở

   1

Đỗ Hải Hồ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc

(0218)3852581

       

   2

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)3895658

   3

Nguyễn Thành Vinh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)6289086

   Văn phòng sở
   4

Phùng Văn Quang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh VP (0218)2210570
   5

Nguyễn Vũ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP (0218)3852509
   6

Hoàng Việt Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP
   7

Lương Thị Kim Ngân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư (0218)3857119
   8

Trần Thị Thu Hà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   9

Bùi Thanh Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   10

Phùng Đăng Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   Phòng Quản lý khoa học
  11

Phan Thị Thu Hà

(hapttThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3895503
  12

Nguyễn Duy Trường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

  13

Nguyễn Quyết Tiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng

  14

Đỗ Thị Minh Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
  15

Bùi Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng phụ trách phòng (0218).385.529
  16

Trần Gia Thụy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Phòng Kế hoạch Tài chính
  17

Vũ Bình Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3852529
  18

Trần Tuấn Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))

P. Trưởng phòng - Kế toán trưởng
  19

Vũ Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
  20

Hoàng Anh Vũ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856804
  21

Đặng Việt Hưng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  22

Vũ Xuân Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên
    Phòng Thanh Tra
  23

Phạm Hùng Sơn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh TT (0218)3857330
  24

Nguyễn Thị Nhung

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Chánh TT
  25

Đinh Công Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Chuyên ngành
  26

Phạm Thế Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856164
  27

Bùi Tiến Thành

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên
  28

Nguyễn Thị Minh Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
   I

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  29

Lê Đình Hiếu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục trưởng (0218)3.857.101
  30

Nguyễn Sỹ Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.559.626
    Phòng Hành chính tổng hợp
   31

Lê Sỹ Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó phòng

(Phụ trách)

(0218)3.852.606
   32

Vũ Huyền Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
   33

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn thư
     Phòng Quản lý đo lường
   34

Quách Đức Quỳnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng  
   35

Phạm Thị Hoài Thu

(thuph.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng (0218)2.210.982
   36

Phạm Ngọc Tuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
   37

Phạm Thị Vân Phương

(phuongptv.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)2.210.984
   38

Trần Thị Sáu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên  (0218)2.210.984
   39 Nguyễn Mạnh Dũng

(dungnm.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

      TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

        (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

   40

Hoàng Sỹ Hùng

(hunghs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc  (0218)3.856.396
   41

Lê Thị Thanh Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó GĐ  (0218)3.896.850
      Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
   42  Nguyễn Thị Tâm

Phụ trách phòng

(0218)3.897.084

   43

Bùi Thị Lan Anh

Kế Toán

   44

Bùi Thị Hồng

Văn Thư, thủ quỹ

   45 Bùi Hoàng Tuyên Lái xe
  Phòng Kỹ thuật Đo lường
   46 Nguyễn Tiến Bình T. Phòng (0218)3.898.020
   47 Nguyễn Tuấn Nam P. Phòng
   48 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên
   49 Nguyễn Thanh Bình Nhân viên
   50 Nguyễn Văn Hoan Nhân viên
  Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
   51 Đinh Thị Hồng Hạnh  P. Phòng (Phụ trách) (0218)3.898.038
   52 Bùi Xuân Thời Nhân viên
   53 Bùi Văn Huy Nhân viên
   II TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
   54 Trần Đình Thắng Giám đốc (0218)3843758
       Phòng Hành chính - tổng hợp
   55 Nguyễn Thị Hoà Chuyên viên (0218)3843756
   56 Nguyễn Đức Dũng Kế toán
   57 Bùi Văn Vĩnh Lái xe
   58 Trần Thị Thu Hằng  Kế toán
   59 Nguyễn Thị Huyền  Văn thư
       Phòng Công nghệ sinh học
   60 Lường Thị Anh P. Trưởng phòng  
   61 Lê Thị Ngọc Linh Nhân viên (0218)3843756
   62 Nguyễn Thị Phương Nhân viên
   63 Nguyễn Thị Kiều My Nhân viên
       Phòng Ứng dụng và Chuyển giao KHCN
   64 Nguyễn Xuân Hiển Trưởng phòng (0218)3843207
   65 Bùi Văn Luôn Nhân viên
  Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong
   66 Nguyễn Văn Trọng Giám đốc  
   67 Nguyễn Duy Hùng P. Giám đốc  
   68 Nguyễn Thị Tươi Kế Toán  
  III TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHCN  
   69

Bùi Đức An

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (0218)3858568
   70

An Mạnh Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3858668
       Phòng Hành chính- Tổng hợp
   71

Hoàng Văn Dương

(duonghvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)3858668
   72

Trần Quốc Tuấn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
     
       Phòng Xuất bản và Phổ biến
   73

Bùi Mai Anh

(anhbmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858668
   74

Bùi Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên  
       Phòng Tin học và Dịch vụ KHCN
   75

Đặng Tiến Trình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858568
    
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (Phó GĐ Sở kiêm nhiệm) (0218)3895658
   76

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Giám đốc (0218)3853092
        Phòng Kế hoạch tổng hợp
   77

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán 3853092
   78

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   79

Nguyễn Thùy Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
        Phòng Nghiệp vụ
   80

Trần Lê Thu Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên 3853092
   81

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
 
 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1136737
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
761
501
1767
1131308
12803
16148
1136737

Your IP: 54.196.26.1
2018-10-23 16:40