Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
DK tiem VC 19
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: 562 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại(fax): 0218 3857119   Website: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

  STT                     Họ và Tên       Chức danh     Số điện thoại Cơ  quan
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   Lãnh đạo sở

   1

Đỗ Hải Hồ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc

(0218)3852581

   2

Nguyễn Thành Vinh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)6289086

   Văn phòng sở
   3

Phạm Hùng Sơn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh VP (0218)2210570
   4

Nguyễn Vũ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP (0218)3852509
   5

Hoàng Việt Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP
   6

Vũ Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   7

Lương Thị Kim Ngân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư (0218)3857119
   8

Trần Thị Thu Hà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   9

Nguyễn Tiến Mạnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   Phòng Quản lý khoa học
  10

Phan Thị Thu Hà

(hapttThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3895503
  11

Nguyễn Duy Trường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

  12

Nguyễn Quyết Tiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng

  13

Đỗ Thị Minh Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
  14

Bùi Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng phụ trách phòng (0218).385.529
  15

Trần Gia Thụy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Phòng Kế hoạch Tài chính
  16

Vũ Bình Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3852529
  17

Trần Tuấn Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))

P. Trưởng phòng - Kế toán trưởng
    Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
  18

Hoàng Anh Vũ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856804
  19

Đặng Việt Hưng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  20

Vũ Xuân Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Thanh Tra
  21

Lê Đình Hiếu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh TT (0218)3857330
  22

Nguyễn Thị Nhung

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Chánh TT
  23

Đinh Công Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Chuyên ngành
  24

Phạm Thế Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856164
  25

Bùi Tiến Thành

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên
  26

Nguyễn Thị Minh Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
   I

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  27

Phùng Văn Quang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục trưởng (0218)3.857.101
  28

Nguyễn Sỹ Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.559.626
    Phòng Hành chính tổng hợp
        29

Lê Sỹ Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó phòng

(Phụ trách)

(0218)3.852.606
   330

Vũ Huyền Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
  31

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn thư
        32

Phùng Đăng Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
     Phòng Quản lý đo lường
        33

Quách Đức Quỳnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng  
        34

Phạm Thị Hoài Thu

(thupth.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng (0218)2.210.982
        35

Phạm Ngọc Tuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
        36

Phạm Thị Vân Phương

(phuongptv.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)2.210.984
        37

Trần Thị Sáu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên  (0218)2.210.984
        38 Nguyễn Mạnh Dũng

(dungnm.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

      TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

        (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

        39

Nguyễn Xuân Hiển

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (0218)3.856.396
        40

Lê Thị Thanh Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó Giám đốc (0218)3.896.850
      Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
        41

Nguyễn Thị Tâm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phụ trách phòng

(0218)3.897.084

        42

Bùi Thị Lan Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế Toán

        43

Bùi Thị Hồng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư, thủ quỹ

  Phòng Kỹ thuật Đo lường
        44

Nguyễn Tiến Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

T. Phòng (0218)3.898.020
        45

Nguyễn Tuấn Nam

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Phòng
        46

Nguyễn Mạnh Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
        47

Nguyễn Thanh Bình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
        48

Nguyễn Văn Hoan

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
  Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
        49

Đinh Thị Hồng Hạnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 P. Phòng (Phụ trách) (0218)3.898.038
        50

Bùi Xuân Thời

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
   II TRUNG TÂM ỨNG DỤNG THÔNG TIN KHCN
  51

Bùi Đức An

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P.Giám đốc  (Phụ trách) (0218)3858568
  52

An Mạnh Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3858668
  53

Trần Đình Thắng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3843758
       Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
        54

Trần Đức Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3843756
        55

Trần Quốc Tuấn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
   556

Bùi Văn Vĩnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
        57

Trần Thị Thu Hằng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Kế toán
        58

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Văn thư
       Phòng Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ
   
(0218)3843207
        59

Lường Thị Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng
        60

Lê Thị Ngọc Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
        61

Nguyễn Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  62

Nguyễn Thị Kiều My

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  63

Bùi Văn Luôn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Phòng Thông tin - Thống kê khoa học và công nghệ
  64

Hoàng Sỹ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3858668
  65

Đặng Tiến Trình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  66

Hoàng Văn Dương

(duonghvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  67

Bùi Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  68

Bùi Mai Anh

(anhbmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Cao Phong
        69

Nguyễn Văn Trọng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc    
  70

Nguyễn Duy Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc
        71

Nguyễn Thị Hoà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế Toán
    
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   72

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Giám đốc (0218)3853092
        Phòng Kế hoạch tổng hợp
   73

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán (0218)3853092
   74

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   75

Nguyễn Thùy Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
        Phòng Nghiệp vụ
   76

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)3853092
 
 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans

 

Logo DVC 123 

Thống kê truy cập

2153010
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
867
303
2572
2149744
2572
674
2153010

Your IP: 3.236.110.106
2021-08-05 11:47