Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: 562 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại(fax): 0218 3857119   Website: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

  STT                     Họ và Tên       Chức danh     Số điện thoại Cơ  quan
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   Lãnh đạo sở

   1

Đỗ Hải Hồ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc

(0218)3852581

   2

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)3895658

   3

Nguyễn Thành Vinh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)6289086

   Văn phòng sở
   4

Phùng Văn Quang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh VP (0218)2210570
   5

Nguyễn Vũ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP (0218)3852509
   6

Hoàng Việt Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP
   7

Lương Thị Kim Ngân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư (0218)3857119
   8

Trần Thị Thu Hà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   9

Bùi Thanh Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   10

Phùng Đăng Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   Phòng Quản lý khoa học
  11

Phan Thị Thu Hà

(hapttThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3895503
  12

Nguyễn Duy Trường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

  13

Nguyễn Quyết Tiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng

  14

Đỗ Thị Minh Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
  15

Bùi Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng phụ trách phòng (0218).385.529
  16

Trần Gia Thụy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Phòng Kế hoạch Tài chính
  17

Vũ Bình Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3852529
  18

Trần Tuấn Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))

P. Trưởng phòng - Kế toán trưởng
  19

Vũ Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
  20

Hoàng Anh Vũ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856804
  21

Đặng Việt Hưng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  22

Vũ Xuân Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Thanh Tra
  23

Phạm Hùng Sơn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh TT (0218)3857330
  24

Nguyễn Thị Nhung

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Chánh TT
  25

Đinh Công Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Chuyên ngành
  26

Phạm Thế Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856164
  27

Bùi Tiến Thành

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên
  28

Nguyễn Thị Minh Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
   I

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  29

Lê Đình Hiếu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục trưởng (0218)3.857.101
  30

Nguyễn Sỹ Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.559.626
    Phòng Hành chính tổng hợp
   31

Lê Sỹ Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó phòng

(Phụ trách)

(0218)3.852.606
   32

Vũ Huyền Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
   33

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn thư
     Phòng Quản lý đo lường
   34

Quách Đức Quỳnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng  
   35

Phạm Thị Hoài Thu

(thupth.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng (0218)2.210.982
   36

Phạm Ngọc Tuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
   37

Phạm Thị Vân Phương

(phuongptv.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)2.210.984
   38

Trần Thị Sáu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên  (0218)2.210.984
   39 Nguyễn Mạnh Dũng

(dungnm.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

      TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

        (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

   40

Hoàng Sỹ Hùng

(hunghs.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc  (0218)3.856.396
   41

Lê Thị Thanh Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó GĐ  (0218)3.896.850
      Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
   42

Nguyễn Thị Tâm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phụ trách phòng

(0218)3.897.084

   43

Bùi Thị Lan Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế Toán

   44

Bùi Thị Hồng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư, thủ quỹ

  Phòng Kỹ thuật Đo lường
   45

Nguyễn Tiến Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

T. Phòng (0218)3.898.020
   46

Nguyễn Tuấn Nam

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Phòng
   47

Nguyễn Mạnh Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
   48

Nguyễn Thanh Bình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
   49

Nguyễn Văn Hoan

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
  Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
   50

Đinh Thị Hồng Hạnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 P. Phòng (Phụ trách) (0218)3.898.038
   51

Bùi Xuân Thời

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
   II TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
   52

Trần Đình Thắng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (0218)3843758
       Phòng Hành chính - tổng hợp
   53

Nguyễn Thị Hoà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)3843756
   54

Trần Đức Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
   55

Bùi Văn Vĩnh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   56

Trần Thị Thu Hằng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Kế toán
   57

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Văn thư
       Phòng Công nghệ sinh học
   58

Lường Thị Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng  
   59

Lê Thị Ngọc Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên (0218)3843756
   60

Nguyễn Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
   61

Nguyễn Thị Kiều My

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
       Phòng Ứng dụng và Chuyển giao KHCN
   62

Nguyễn Xuân Hiển

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3843207
   63

Bùi Văn Luôn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhân viên
  Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong
   64

Nguyễn Văn Trọng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc  
   65

Nguyễn Duy Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc  
   66

Nguyễn Thị Tươi

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế Toán  
  III TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHCN  
   67

Bùi Đức An

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (0218)3858568
   68

An Mạnh Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3858668
       Phòng Hành chính- Tổng hợp
   69

Hoàng Văn Dương

(duonghvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)3858668
   70

Trần Quốc Tuấn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
     
       Phòng Xuất bản và Phổ biến
   71

Bùi Mai Anh

(anhbmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858668
   72

Bùi Thị Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên  
       Phòng Tin học và Dịch vụ KHCN
   73

Đặng Tiến Trình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858568
    
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (Phó GĐ Sở kiêm nhiệm) (0218)3895658
   74

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Giám đốc (0218)3853092
        Phòng Kế hoạch tổng hợp
   75

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán 3853092
   76

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   77

Nguyễn Thùy Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
        Phòng Nghiệp vụ
   78

Trần Lê Thu Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên 3853092
   79

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
 
 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1954926
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
107
943
5092
1945277
16453
26152
1954926

Your IP: 3.237.254.197
2020-10-24 00:36