DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: 562 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại(fax): 0218 3857119   Website: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/

  STT                     Họ và Tên       Chức danh     Số điện thoại Cơ  quan
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   Lãnh đạo sở

   1

Đỗ Hải Hồ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc

(0218)3852581

       

   2

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)3895658

   3

Nguyễn Thành Vinh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó giám đốc

(0218)6289086

   Văn phòng sở
   4

Phan Thị Thu Hà

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh VP (0218)2210570
   5

Nguyễn Quyết Tiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP (0218)3852509
   6

Trần Thị Sáu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   7

Hoàng Việt Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó chánh VP
   8

Lương Thị Kim Ngân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn Thư (0218)3857119
   9

Bùi Thanh Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
  10

Phùng Đăng Xuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lái xe
   Phòng Quản lý khoa học
  11

Phùng Văn Quang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3895503
  12

Nguyễn Duy Trường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

  13

Nguyễn Xuân Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

  14

Đỗ Thị Minh Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
  15

Bùi Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng (0218).385.529
  16

Trần Gia Thụy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  Phòng Kế hoạch Tài chính
  17

Vũ Bình Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3852529
  18

Trần Tuấn Dũng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))

P. Trưởng phòng - Kế toán trưởng
  19

Vũ Văn Đức

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
  20

Hoàng Anh Vũ

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856804
  21

Đặng Việt Hưng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Thanh Tra
  22

Phạm Hùng Sơn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chánh TT (0218)3857330
  23

Nguyễn Thị Nhung

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Chánh TT
  24

Đinh Công Anh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Chuyên ngành
  25

Phạm Thế Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng (0218)3856164
  26

Phạm Thị Vân Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Trưởng phòng
  27

Bùi Tiến Thành

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên
  28

Nguyễn Thị Minh Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
   CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
   I

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  29

Lê Đình Hiếu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục trưởng (0218)3.857.101
  30

Nguyễn Vũ Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.286.689
  31

Nguyễn Sỹ Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chi cục Phó (0218)6.559.626
    Phòng Hành chính tổng hợp
  32

Lê Sỹ Tùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phó phòng

(Phụ trách)

(0218)3.852.606
  33

Vũ Huyền Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
  34

Nguyễn Thị Huyền

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Văn thư
     Phòng Quản lý đo lường
  35

Phạm Thị Hoài Thu

(thuph.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)2.210.982
  36

Phạm Ngọc Tuân

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
    Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
  37

Quách Đức Quỳnh

(quynhqd.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trưởng phòng  (0218)2.210.984
  38 Nguyễn Mạnh Dũng

(dungnm.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên

      TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

        (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  39

Hoàng Sỹ Hùng

(hunghs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc  (0218)3.856.396
  40 Lê Thị Thanh Xuân Phó GĐ  (0218)3.896.850
      Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
  41  Nguyễn Thị Tâm

Phụ trách phòng

(0218)3.897.084

  42

Bùi Thị Lan Anh

Kế Toán

  43

Bùi Thị Hồng

Văn Thư, thủ quỹ

  44 Bùi Hoàng Tuyên Lái xe
  Phòng Kỹ thuật Đo lường
  43 Nguyễn Tiến Bình T. Phòng (0218)3.898.020
  44 Nguyễn Tuấn Nam P. Phòng
  45 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên
  46 Nguyễn Thanh Bình Nhân viên
  47 Nguyễn Văn Hoan Nhân viên
  Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
  48 Đinh Thị Hồng Hạnh  P. Phòng (Phụ trách) (0218)3.898.038
  49 Bùi Xuân Thời Nhân viên
  50 Bùi Văn Huy Nhân viên
  II TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  51 Trần Đình Thắng P. Giám đốc PT (0218)3843758
       Phòng Hành chính - tổng hợp
  52 Nguyễn Thị Hoà Chuyên viên (0218)3843756
  53 Nguyễn Đức Dũng Kế toán
  54 Chu Viết Bảo Lái xe
  55 Bùi Văn Vĩnh Lái xe
  56 Trần Thị Thu Hằng  Kế toán
  57  Nguyễn Thị Huyền  Văn thư
       Phòng Công nghệ sinh học
  58 Lường Thị Anh P. Trưởng phòng  
  59 Lê Thị Ngọc Linh Nhân viên (0218)3843756
  60 Nguyễn Thị Phương Nhân viên
  61 Nguyễn Thị Kiều My Nhân viên
       Phòng Ứng dụng và Chuyển giao KHCN
  62 Nguyễn Xuân Hiển Trưởng phòng (0218)3843207
  63 Bùi Văn Luôn Nhân viên
  Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong
  64 Nguyễn Văn Trọng Giám đốc  
  65 Nguyễn Duy Hùng P. Giám đốc  
  66 Nguyễn Thị Tươi Kế Toán  
  III TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHCN  
  67

Bùi Đức An

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc - Phụ trách (0218)3858568
  68

An Mạnh Cường

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

P. Giám đốc (0218)3858668
       Phòng Hành chính- Tổng hợp
  69

Hoàng Văn Dương

(duonghvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên (0218)3858668
  70

Trần Quốc Tuấn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán
  71 Lê Thị Thùy Linh Văn thư
       Phòng Xuất bản và Phổ biến
  72

Bùi Mai Anh

(anhbmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858668
       Phòng Tin học và Dịch vụ KHCN
  73

Đặng Tiến Trình

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên Viên (0218)3858568
    
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1

Bùi Văn Chủm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Giám đốc (Phó GĐ Sở kiêm nhiệm) (0218)3895658
  74

Trịnh Kim Thoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Giám đốc (0218)3853092
        Phòng Kế hoạch tổng hợp
  75

Trần Ngọc Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kế toán 3853092
  76

Bùi Thị Thanh Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
  77

Nguyễn Thùy Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cán sự
        Phòng Nghiệp vụ
  78

Trần Lê Thu Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên 3853092
  79

Đinh Thị Thúy Hòa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên viên
 
 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bìnhbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

0812114
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
633
550
4826
800581
16938
29991
812114

Your IP: 54.144.23.12
2017-08-18 16:27