Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Danh sách cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ

STT Họ Tên Học vị Chức vụ Liên hệ
 01 Đỗ Hải Hồ  Tiến Sỹ  Giám đốc Sở  ĐT: 02183.852581; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         
     

 

 

 02 Bùi Văn Thắng Cử nhân  Phó giám đốc sở

 ĐT: 02183.852530

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 03  Bùi Văn Chủm Thạc sỹ  Phó giám đốc sở

 ĐT: 02183.895658

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04 Nguyễn Thành Vinh Cử nhân Phó giám đốc sở

ĐT: 02186.289086

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05 Phan Thị Thu Hà   Chánh văn phòng sở

ĐT: 02182.210570

Emai:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Nguyễn Quyết Tiến   Phó chánh văn phòng Sở

ĐT: 02183.852509

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Hoàng Việt Hùng   Chuyên viên Văn Phòng Sở

ĐT: 02183.852509

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08 Trần Thị Sáu   Kế toán Văn phòng Sở

ĐT: 02183.852509

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 09  Nguyễn Dương Hùng   Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

 ĐT: 02183.859503

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10 Phùng Văn Quang   Trưởng phòng Quản lý khoa học

 ĐT: 02183.859503

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 11  Nguyễn Duy Trường   Chuyên viên phòng Quản lý khoa học

 ĐT: 02183.859503

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 12  Vũ Bình Minh    Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

 ĐT: 02183.852529

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 13  Trần Tuấn Dũng    Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính

 ĐT: 02183.852529

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Vũ Văn Đức   Chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính

ĐT: 02183.852529

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 Hoàng Anh Vũ   Trưởng phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

ĐT:02183.856804

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Bùi Tiến Thành   Chuyên viên phòng Quản lý chuyên ngành

ĐT:02183.856804

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 17  Đặng Việt Hưng    Chuyên viên phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

 ĐT:02183.856804

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 18  An Mạnh Cường    Phó trưởng phòng Quản lý chuyên ngành

 ĐT: 02183.856216

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 19  Bùi Văn Đức    Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

 ĐT: 02183.856216

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 20 Quách Đức Quỳnh   Trưởng phòng Hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) – Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

 ĐT: 02183.856216

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 21  Phạm Hùng Sơn    Chánh Thanh tra Sở

 ĐT:02183.857330

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 22  Nguyễn Thị Nhung    Phó chánh Thanh tra Sở

 ĐT: 02183.857330

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 23 Đinh Công Anh   Chuyên viên Thanh tra Sở

 ĐT: 02183.857330

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 24  Lê Sỹ Tùng    Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 ĐT: 02183.857330

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 25 Phạm Thế Hải    Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành

 ĐT: 02183.856164

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 26  Phạm Vân Phương    Phó Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành

 ĐT: 02183.856164

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 27  Nguyễn T Minh Phương    Chuyên viên phòng Quản lý chuyên ngành

 ĐT: 02183.856164

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 28  Bùi Mai Anh    Cán bộ Văn phòng Sở

 ĐT: 02183.857119

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 29  Phùng Đăng Xuân    Lái xe

 ĐT: 02183.857119

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 30  Bùi Thanh Tùng    Lái xe

 ĐT: 02183.857119

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31 Lê Đình Hiếu   Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

ĐT: 02183.857101

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32 Nguyễn Vũ Hùng   Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

ĐT: 02183.852606

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Nguyễn Mạnh Hùng    Lái xe

ĐT: 02183.852606

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34 Vũ Huyền Trang   Kế toán

ĐT: 02183.852606

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35 Nguyễn Sỹ Cường   Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

ĐT: 02182.210982

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 36  Vũ Công Toàn    Chuyên viên Phòng Đo lường

 ĐT: 02182.210982

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 37  Hoàng sỹ Hùng   Trưởng phòng Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 ĐT:02183.210984

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 38  Nguyễn Mạnh Dũng    Chuyên viên phòng Chất lượng

 ĐT: 02182.210984

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 39  Phạm Hoài Thu    Chuyên viên phòng Chất lượng

 ĐT: 02182.210894

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 40  Nguyễn Thị Huyền    Cán bộ Chi cục

 ĐT: 02183.852606

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 41  Trần Đình Thắng    Phó Giám đốc Trung tâm UD tiến bộ KH&CN

 ĐT: 02183.843758

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42  Bùi Đức An    Phó Giám đốc Trung tâm UD tiến bộ KH&CN

 ĐT: 02183.843758

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 43  Trần Đức Dũng    Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

 ĐT:02183.843207

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 44  Đặng Tiến Trình    Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp

 ĐT: 02183.843207

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 45 Đỗ Thị Minh Huyền    Chuyên viên Nuôi cấy mô tế bào thực vật

 ĐT: 02183.843207

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 46  Lê Thị Ngọc Linh    Chuyên viên Nuôi cấy mô tế bào thực vật

 ĐT: 02183.843207

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 47  Nguyễn Xuân Hiển    Trạm trưởng Trạm ứng dụng chuyển giao

 ĐT: 02183.843207

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 48  Nguyễn Thị Hồng Hòa    Chuyên viên Trạm ứng dụng chuyển giao

 ĐT: 02183.843207

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 49  Lường Thị Anh    Chuyên viên Trạm ứng dụng chuyển giao

 ĐT: 02183.843207

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 50  Nguyễn Thị Phương    Chuyên viên Trạm ứng dụng chuyển giao

 ĐT: 02183.843207

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 51  Nguyễn Văn Trọng    Giám đốc Nhà máy phân vi sinh Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 52  Phạm Duy Hùng    Phó Giám đốc nhà máy phân vi sinh Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 53 Nguyễn Văn Thuận    Chuyên viên nhà may phân vi sinh Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 54  Trần Anh Tài    Chuyên viên nhà máy phân vi sinh Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 55 Phạm Thị Tươi   Kế toán nhà máy phân vi sinh Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 56  Bùi Văn Luôn    Chuyên viên nhà máy phân vi sinh Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 57  Nguyễn Thị Kiều My    Chuyên viên phòng CNSH Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 58  Bùi Văn Vĩnh    Lái xe Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 59  Nguyễn T Thu Hiền    Nhân viên Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 60  Lê T Thanh Xuân    Phó Giám đốc TT PT KN và dịch vụ KHCN

 ĐT: 02182.211532

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 61  Trịnh Kim Thoa    Trưởng phòng Kế họach tổng hợp

 ĐT:02183.897084

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 62  Đinh T Hồng Hạnh    Kế toán

 ĐT:02183.890038

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 63  Nguyễn Thị Thu Tâm    Thủ quỹ phòng Kế hoạch tổng hợp

 ĐT:02183.890038

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 64  Nguyễn Tiến Bình    Phó trưởng phòng Kỹ thuật đo lường

 ĐT: 02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 65 Nguyễn Tuấn Nam    Chuyên viên Kỹ thuật đo lường

 ĐT:02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 66  Nguyễn Văn Hoan    Chuyên viên Kỹ thuật đo lường

 Đt:02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 67  Nguyễn Thanh Bình    Nhân viên kỹ thuật

 ĐT:02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 68  Bùi Xuân Thời    Chuyên viên Vật liệu xây dựng

 ĐT: 02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 69  Bùi Thị Lan Anh    Kế toán phòng Kế hoạch tổng hợp

 ĐT:02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 70  Bùi Hoàng Tuyên    Lái xe

 ĐT:02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 72  Bùi Thị Hồng    Nhân viên

 ĐT:02183.898020

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1700101
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
818
1434
9710
1680103
29900
31566
1700101

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-21 15:18