Mẫu phiếu thông tin nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước (Mẫu phiếu 2 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN)

Tải mẫu phiếu tại đây