DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Khoi nghiep
 
cam cao phong

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Ngày 11/7/2017 Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn Phổ biến kiến thức pháp luật về thực thi quyền Sở hữu trí tuệ ở địa phương cho trên 50 đại biểu là đại diện các Sở, ngành có liên quan đến công tác thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong tỉnh; đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp quan tâm đến việc bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ.

Dc Nguyen Thanh Vinh PGD So 001

Đ/c: Nguyễn Thành Vinh – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

          Tại Hội nghị các đại biểu được nghe giảng viên Nguyễn Hoàng Hạnh – Trung tâm nghiên cứu đào tạo Cục Sở hữu trí tuệ trình bày 03 chuyên đề: Sở hữu trí tuệ với hoạt động phát triển kinh tế, xã hội; Các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ và Quản lý, khai thác hiệu quả quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe báo cáo về tình hình hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có đưa ra một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác quản lý, khai thác, bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ còn thiếu kinh nghiệm và kinh phí hoạt động; Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đa số ở quy mô vừa và nhỏ nên chưa chú trọng đến hoạt động thực thi quyền Sở hữu trí tuệ; vấn nạn hàng giả hàng nhái chưa được xử lý triệt để gây tình trạng trà trộn hàng hóa ảnh hướng đến uy tín của các sản phẩm được bảo hộ.

Toan canh HNTHSHTT

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng trong hội nghị giảng viên đã nêu ra các ví dụ về việc xác định các hành vi xâm phạm về sở hữu công nghiệp và cách xử lý các hành vi xâm phạm, các thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng. Qua trao đổi các đại biểu đã cơ bản nắm được các thông tin, kỹ năng cần thiết khi xem xét một hành vi có dấu hiệu vi phạm về nhãn hiệu, tên thương mại, cạnh tranh không lành mạnh...  nhằm đẩy mạnh thực thi quyền Sở hữu trí tuệ của tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới.

Tiến Trình - TTTK

Hàng năm để phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tỉnh Hòa Bình được triển khai thực hiện rộng khắp và duy trì đều đặn ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình đã phối kết hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố phát động phong trào thi đua tham gia hoạt động sáng kiến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời tiến hành hướng dẫn đăng ký và xét chọn các sáng kiến từ cơ sở, xét chọn những sáng kiến tiêu biểu có tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế-xã hội, phạm vi áp dụng rộng rãi để công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Tap huan 3
 Ông Trần Minh Tân - Giám đốc Trung tâm
Internet Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

     Sáng ngày 18/11/2016, tại phòng họp tầng I, nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Văn bản Quy phạm pháp luật mới về quản lý và xử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam.

Đăng bạ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 

https://drive.google.com/file/d/0B_sl5LYbBQq1dG5HOHpvRE9VaDA/view

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CPbkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
khoahoctot  

Thống kê truy cập

1007674
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
564
689
6653
992666
23815
21613
1007674

Your IP: 54.81.77.114
2018-03-24 21:12