Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

DSCN5567sua

Ảnh: Đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng Bộ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng ngày 9/7/2015 Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (khóa XI); sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và tiến hành triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ. Các đồng chí Đảng ủy viên; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Sở.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Vinh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở trình bày và quán triết các văn kiện Hội nghị lần thứ XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XI; sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quyết Tiến – Phó Chánh Văn phòng Sở triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về thực hiện Chính sách tinh giản biên chế.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho các nhiệm vụ đã được triển khai. Ngoài việc đồng tình, ủng hộ các nội dung kết luận Hội nghị của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI); có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng như công tác xây dựng Đảng, phải có những chương trình công tác quyết liệt hơn nữa để trong nhiệm vụ chính trị hoàn thành như kế hoạch đề ra; một số ý kiến của cán bộ các đơn vị trực thuộc còn băn khoăn về nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về việc thực hiện tinh giản biên chế.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã đã nhiệt liệt biểu dương ý thức nghiêm túc của các đại biểu dự Hội nghị. Qua đó quán triệt lại một số nội dung quan trọng đã được triển khai và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Sở luôn xác định nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và phẩm chất đạo đức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy có kế hoạch cụ thể triển khai tới từng Chi bộ trực thuộc, nghiêm túc thực hiện các nội dung được quán triệt tại Hội nghị./.

                                                                                                                              Đức Quỳnh

 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính PhủThống kê truy cập

1666743
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
781
1006
2979
1657916
28108
39567
1666743

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-28 19:20