Banner 1222x465 2

DO LUONG

ung dung

thong ke

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845

Ngày 10 tháng 3 năm 2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở KH&CN đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Tham dự Đại hội còn có đại diện Công đoàn Sở KH&CN, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN và 44 đoàn viên của Sở KH&CN.

Đoàn 2017

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội tập trung đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017. Về cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã hoàn thành, thực hiện tốt một số mục tiêu tiêu biểu như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên được thực hiện tốt. Trong những năm qua chi đoàn Sở KH&CN đã tham gia nhiều chương trình tình nguyện như quyên góp ủng hộ các xã khó khăn của tỉnh Hòa Bình, hưởng ứng nhiều cuộc vận động của đoàn khối như: Tuổi trẻ với văn hóa giao thông tại TP. Hòa Bình; tuổi trẻ vì môi trường xanh, sạch đẹp; nghiêm túc tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Chương trình giao lưu văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức hàng năm thông qua sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập đoàn; 26/3, ngày Khoa học và Công nghệ 18/5; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 Chi đoàn giới thiệu cho Chi bộ Sở kết nạp 12 đoàn viên.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, mặc dù hoạt động của Chi đoàn đã đạt được những thành tích nhất định song cũng còn một số tồn tại và hạn chế nhất định như: Trong hoạt động còn hạn chế về kinh nghiệm, nội dung và phương thức hoạt động chưa phong phú và hấp dẫn đoàn viên; một bộ phận nhỏ đoàn viên chưa nhiệt tình với phong trào đoàn, chưa xác định được vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên trong chi đoàn.

DH Đoàn TN 2017 3

Đ/C: Đỗ Hải Hồ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đỗ Hải Hồ - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở KH&CN nêu rõ một số vấn đề còn tồn tại như giáo dục tư tưởng chưa được quan tâm thường xuyên, các nội dung sinh hoạt đoàn còn thiếu hấp dẫn, các phong trào còn hạn chế... Trong thời gian tới cần bám sát nhiệm vụ của cơ quan, yêu cầu của đoàn cấp trên đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp một cách hiệu quả; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp thực tiễn tại đơn vị; Đổi mới hoạt động của chi đoàn: nâng cao nhận thức về mọi mặt, giáo dục lối sống, bản lĩnh, niềm tin vào tương lai, phát huy truyền thống của cha ông, của Sở, của đơn vị, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...; Tham gia xây dựng cơ quan: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đề xuất được nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập...

Đại hội cũng thảo luận và thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2017 - 2019 và Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm có 05 đồng chí: Đinh Công Anh, Bùi Mai Anh, Nguyễn Thị Kiều My, Bùi Thị Thanh Hòa.

DH Đoàn TN 2017 2Ban chấp hành Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt  Đại hội

Với niềm tin tưởng vào lý tưởng của Đảng, sức mạnh của tuổi trẻ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, sự tạo điều kiện, sự phối hợp của Công đoàn, các phòng đơn vị hoạt động của Chi đoàn sẽ ngày một phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, thực sự xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

- Tiến Trình -

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ



Thống kê truy cập

1700030
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
747
1434
9639
1680103
29829
31566
1700030

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-21 14:17