Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
*Chủ nhiệm đề tài: Bùi Văn Thắng
* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hòa Bình
* Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016
          * Mục tiêu:
          - Mục tiêu chung:
Nghiên cứu quy trình canh tác ổi ODL1 phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương từ đó làm cơ sở phát triển sản xuất ổi ODL1 trên diện tích lớn hướng tới sản xuất hàng hóa bền vững và nâng cao thu nhập cho nông dân.
          - Mục tiêu cụ thể:
Trồng thử nghiệm giống Ổi ODL1 tại tỉnh Hòa Bình
Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ sản xuất tiên tiến trong thâm canh ổi tại Hòa Bình nhằm giảm chi phí đầu tư tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người trồng.
Đề xuất giải pháp duy trì và mở rộng diện tích thâm canh giống Ổi ODL1 tại tỉnh Hòa Bình
         * Nội dung:

Nội dung 1: Trồng thử nghiệm mô hình trồng mới ổi ODL1

Nội dung 2. Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật thâm canh ổi nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu tư (trên nền 1ha ổi được trồng mới)

Nội dung 3: Đào Tạo tập huấn.

Nội dung 4: Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, hiệu quả kinh tế và giải pháp mở rộng mô hình

* Kết quả đạt được:

- Đã tiến hành trồng 1ha ( mật độ 3x3,5m; tương đương 900/ha) tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình và Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

          + Tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong: Mô hình được trồng vào tháng 7/2014 với số lượng 500 cây.

          + Tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình : Mô hình được trồng vào tháng 8/2014 vói số lượng 400 cây.

          - Đã tiến hành nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật thâm canh ổi nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu tư

  +Tiến hành thí nghiệm bón bổ sung kali cho Ổi với 4 công thức ( CT1: Đối chứng (Bón 1,2 kg NPK (20-20-15)/gốc/năm; CT2: Nền CT1 + Bón thêm 0,1kg phân KCL/gốc/năm; CT3: Nền CT1 + Bón thêm 0,2kg phân KCL/gốc/năm; CT4: Nền CT1 + Bón thêm 0,3kg phân KCL/gốc/năm). Kết quả cho thấy công thức 2 là công thức tốt nhất, cây sinh trưởng tốt, thân cành phát triển mạnh, phiến là to, lá xanh, không có biểu hiện vàng lá, cây ra hoa và đậu quả nhiều hơn.

+ Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá và phân hữu cơ sinh học cho ổi với 4 công thức (CT1: Đối chứng (Phun nước lã; CT2: Phun phân hữu cơ sinh học WEHG; pha 1L/40L nước, phun đều 2000m2 đất. Phun vào tháng 4 và tháng 8; CT3: Phun Bio ProPlant; pha 25ml/20L nước, phun ướt đều mặt lá, sau đậu quả 10-15 ngày; CT4: Phun Đầu trâu, pha 10g/8L nước, phun ướt đều mặt lá, sau đậu quả 15 ngày). Kết quả cho thấy CT2 (đất trở nên tơi xốp hơn, thoáng khí giúp cho các sinh vật, vi sinh vật có ích sống và phát triển, từ đó giúp cho cây ổi sinh trưởng mạnh) và CT4 (lá ổi xanh đậm hơn, to, dày hơn, quả phát triển nhanh hơn) cho kết quả tốt.

- Nghiên cứu kỹ thuật cắt tỉa cành cho một số giống ổi:

+ Tiến hành thí nghiệm cắt tỉa cành cho ổi với 04 công thức (CT1: Bấm ngọn khi chồi có 4 cặp lá thật; CT2: Bấm ngọn khi chồi có 5 cặp lá thật; CT3: Bấm ngọn khi chồi có 6 cặp lá thật; CT4: (đối chứng): Để tự nhiên, không cắt tỉa). Kết quả cho thấy CT1 cho số lượng chồi mới nhiều nhất và các chồi mới sinh trưởng mạnh hơn các cây ở các công thức còn lại.

- Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ổi

+ Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phòng trừ rệp sáp hại ổi bằng biện pháp hóa học với 3 công thức (CT1: Suprathion 40 EC; CT2: Confidor 100 SL 0,1%; CT3: Admire 50 EC 0,2%, Phun sau khi trồng 3 tháng đến 24 tháng tuổi). Kết quả cho thấy CT1 cho kết quả tốt nhất, sau khi phun thuốc theo công thức 1, rệp sáp bị chết nhanh chóng và xử lý triệt để được rệp 100%

+ Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp bao quả với 5 công thức (CT1: Sau đậu quả 15 ngày; CT2: Sau đậu quả 30 ngày; CT3: Sau đậu quả 45 ngày; CT4: Sau đậu quả 60 ngày; CT5: đối chứng: Không bao quả)

Kết quả cho thấy CT1 đạt hiệu quả cao nhất, 100% số quả ổi được bao không bị ruồi đục quả phá hoại, qua to, mã quả đẹp.

          - Đã đào tạo được 5 kỹ thuật viên nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc ổi ODLL1

          - Đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 60 nông dân và cán bộ của trung tâm về kỹ thuật trồng và chăm sóc ổi ODL1

          - Đã đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, kết quả cho thấy giống ổi ODL1 sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu của tỉnh Hòa Bình. Sau 3 năm trồng vườn ổi cho năng suất trung bình đạt 13,9 tấn/ha, với giá bán là 15.000 đồng/kg thì lãi thuần là 142,5 triệu/ha

          - Đã đề xuất giải pháp mở rộng mô hình

          * Đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu

 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932571
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
642
621
2904
1922851
20250
34604
1932571

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 19:15