Banner 1222x465 2

DO LUONG

232323232

DOLUONG

QUYPHAT

Banner 06

Untitled333333333
THUVIENKHCN
cam cao phong
Untitled2
Web hosting
pctn77845
*Chủ nhiệm đề tài: Bùi Văn Chủm
* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hòa Bình
* Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016
* Lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

          Mục tiêu chung: Xác định được khả năng thích nghi, sinh trưởng phát triển của cá Hồi Vân tại suối nước lạnh xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; tạo tiền đề thu hút đầu tư khái thác tiềm năng của suối nước lạnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tạo nghề mới góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

         Mục tiêu cụ thể:

1. Tiếp nhận quy trình công nghệ nuôi cá Hồi Vân và xây dựng thành công 02 mô hình:

- Nuôi cá Hồi Vân thương phẩm trong Bể nước lạnh:

+ Nuôi 500 con cá Hồi Vân tại 3 bể tôn đáy bê tông .

- Nuôi cá Hồi Vân thương phẩm trong ao lót bạt có nước lạnh từ suối Ké.

+ Nuôi 1.000 con cá Hồi Vân tại Ao lót bạt nước, lạnh được dẫn từ suối Ké.

2. Hoàn thiện quy trình nuôi cá Hồi tại Hòa Bình, đào tạo tập huấn kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn của tỉnh, huyện, xã và các hộ nuôi cá Hồi Vân tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc.

3. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và đề xuất các giải pháp phát triển cá Hồi tại khu vực có suối nước lạnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

* Nội dung:

Nội dung 1: Đánh giá tiềm năng nguồn nước phù hợp với nuôi Hồi Vân tại vùng hồ, nguồn nước lạnh tại xã Hiền Lương và của toàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung2:Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân trong bể xi măng bằng nguồn nước lạnh ở suối Ké-Hiền Lương.

Nội dung3:Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân trong ao lót bạt bằng nguồn nước lạnh suối Ké-Hiền Lương.

Nội dung 4: Tiếp nhận và hoàn thiện quy trình, đào tạo, tập huấn

Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và đề xuất các giải pháp phát triển cá Hồi Vân tại các dòng suối nước lạnh của tỉnh Hòa Bình.

* Kết quả đạt được:

- Đã đánh giá được tiềm năng các nguồn nước lạnh ở địa bàn tỉnh Hòa Bình trong việc phát triển nuôi cá hồi vân.

- Đánh giá tiềm năng nguồn nước lạnh suối Ké xã Hiền Lương, trong phát triển nuôi cá Hồi Vân

- Đã tiếp nhận được 2 quy trình công nghệ nuôi cá Hồi vân trong Bể và nuôi cá Hồi Vân Ao lót bạt của trung tâm nghiên cứu thủy sản nước lạnh Sapa thuộc Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I.

- Đã Đào tạo được 02 cán bộ kỹ thuật nắm được kiến thức nuôi cá Hồi Vân

- Mở được 01 lớp tập huấn vào ngày 25 tháng 3 năm 2015 với 30 người tham gia tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình về tiếp thu quy trình công nghệ để thực hiện nuôi cá Hồi Vân trong bể, ao lót bạt, phòng trừ bệnh hai.

- Đã xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá hồi vân trong bể bằng nguồn nước lạnh tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc.

+ Sửa chữa lại khu vực bể nuôi gồm 3 bể bằng tôn khung thép, sửa chữa lại mái che tại suối Ké, xã Hiền Lương chọn 500 con cá đảm bảo chất lượng cho nghiên cứu: con có trọng lượng 200-250g…

+ Kết quả sau 120 ngày thả cá trong ao lót bạt trọng lượng trung bình đạt 1,1 kg/con, chiều dài cá đạt trung bình 40cm/con, chiều cao lưng bụng cá dao động từ 9,3-9,6cm/con. Trong quá trình nuôi cá bị nấm bệnh nhiều tuy đã được chữa khỏi nhưng qua theo dõi thấy cá sinh trưởng, phát triển bình thường và chậm hơn so với cá nuôi trong bể xi măng.

+Trong thời gian bắt đầu từ tháng 4 hàng năm trở đi do nhiệt độ nước tăng trên 230C cá hầu như không tăng cân, có biểu hiện yếu, cá bơi nổi trên mặt nước trong thời gian từ 10giờ sản đến 17 giờ chiều. Khi nhiệt độ nước lên đến 24-25 0C cá bắt đầu chết.

- Đã xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân trong ao lót bạt bằng nguồn nước lạnh tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc.

+ Đã tiến hành sửa chữa đáy ao lót bạt và mái che của ao .

+ Lựa chọn được 1.000 con cá đảm bảo chất lượng cho nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá Hồi Vân trong ao lót bạt bằng nguồn nước lạnh Suối ké- Hiền Lương.

+ Kết quả sau 120 ngày thả cá trong ao lót bạt trọng lượng trung bình đạt 1,02kg/con, chiều dài cá dao động từ 36-42cm/con, chiều cao lưng bụng cá trung bình 9,44cm/con. Trong quá trình nuôi cá bị nấm bệnh nhiều tuy đã được chữa khỏi nhưng qua theo dõi thấy cá sinh trưởng, phát triển bình thường và chậm hơn so với cá nuôi trong bể xi măng.

- Đã nghiên cứu và hoàn thiện 02 quy trình nuôi cá Hồi Vân tại Suối Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

- Đã bước đầu đánh giá và phân tích hiệu quả kinh tế của việc nuôi cá hồi vân và đưa ra khuyến cáo cho người dân.

- Đã tổ chức 1 hội thảo đầu bờ cho 50 người vào cuối tháng 6 năm 2016 để xác định khả năng thích nghi, sinh trưởng phát triển của cá hồi vân tại suối nước lạnh tại xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

          * Đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ


Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ


Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa BìnhDan hoi GD So tra loi
bkhcn
DCS-VN chinh-phu
tap chi KHCN Báo Khoa học & Phát triển
NASATI Varans
Dich vu hanh chinh cong

Thống kê truy cập

1932619
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
690
621
2952
1922851
20298
34604
1932619

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-23 19:54