CONG_THONG_TIN

THU_TUC_HANH_CHINH_1

VAN_BAN_PHAP_QUY_1

CONG_BAO_HOA_BINH

HOP_THU_DIEN_TU_

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

LỄ CÔNG BỐ NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

News image

      Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình và Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng ngày 16/5/2014, tại Trung tâm Hội nghị Vì Hòa Bình, Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình phối hợp cùng Liên hiệp các Hội KH&KT Hòa Bình đã tổ chức Lễ công bố ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2013 triển khai công tác năm 2014

News image

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2013 triển khai công tác năm 2014                                                                                               Ngày 08/12/ 2013. tại Hội trường Sở KH&CN Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2013 triển khai công tác năm 2014. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh; đại diện Văn phòng tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Trung tâm và Chi cục trực thuộc; Lãnh đạo các phòng Kinh tế hạ tầng các huyện và thành phố…cùng toàn thể cán bộ và chuyên viên của Sở.

HOC_TAP_TAM_GUONG_

Tin hoạt động của Sở

HỘI THẢO TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH "SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG" VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG CHÚNG

News image

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ( hay còn được gọi tắt là Chương trình 68) được Thủ tướng chính phủ tiếp tục phê duyệt cho triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2011-2015) theo quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010,  ngày 01/11/2013 Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình phối hợp với công ty CP cổ phần Thương mại & truyền thông MC và Đài phát thanh & truyền hình tỉnh Hòa Bình chủ trì tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Dự án Tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ trên đài truyền hình Hòa Bình.

Đọc tiếp

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI

News image

 Ngày 13/9/2013, Tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng  khóa XI cho cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc sở Khoa học và Công nghệ.

Đọc tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

UBND TỈNH HOÀ BÌNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 16/TB-SKH&CN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoà Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2013  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức   Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp, các hội, cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2013; Căn Công văn số 945/SNV-QLCC ngày 30/5/2013 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình năm 2013; Công văn số 2397/SNV-QLCC ngày 07/8/2013 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Đề án xét tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2013. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013, cụ thể như sau:

Đọc tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013

     

Đọc tiếp
KY_NIEM_1000

Tin hoạt động của Ngành

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2015

  UBND TỈNH HÒA BÌNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ________________________________       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       _______________________   Số: 41/KHCN-KHTC V/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp tỉnh năm 2015            Hoà Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2014  

Đọc Tiếp

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỈNH HÒA BÌNH HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

News image

     Sáng ngày 31/10/2013 tại hội trường Sở Khoa học và công nghệ Hòa Bình, Hội đồng khoa học tỉnh đã tiến hành họp đánh giá lại kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2013 và thông qua kế hoạch năm 2014 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên của hội đồng khoa học tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và phòng chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ.

Đọc Tiếp

HỘI THẢO VỀ TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ GÓP PHẦN NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

News image

Nhằm mục tiêu tăng cường hội nhập quốc tế góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong ngành nông nghiệp Việt Nam, vừa qua Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hội nhập Khoa học và Công nghệ Quốc tế; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam – một đơn vị đầu ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế “Tăng cường hội nhập công nghệ Quốc tế góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong ngành Nông nghiệp Việt Nam”.

Đọc Tiếp

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Sáng ngày 27.8.2013 Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thực hiện một năm Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI).

Đọc Tiếp
ban_doc_hoi

Tin tổng hợp

Đăng tải chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

  Ngày 25 tháng 7 năm 2014. Sở Nội vụ có Công văn số 1276/SNV – QLCC vể việc đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương;

Đọc Tiếp

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA - HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN NĂM HỌC 2013 - 2014

News image

Sáng 19/5/2014, tại Nhà văn hoá thành phố Hoà Bình, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi toàn diện năm học 2013-2014.

Đọc Tiếp

Hội nghị tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 4 (2012 – 2013)

News image

Ngày 26/11, tại Hội trường UBND tỉnh, Liên hiệp các hội KH&KT, Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động, Sở GD&ĐT, Đoàn TNCS HCM tỉnh phối hợp tổ chức lễ Tổng kết và trao giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 4 (2012 - 2013). Tới dự lễ Tổng kết và trao giải có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên các ban, hiệp, hội; hiệu trưởng một số trường trong tỉnh cùng các tác giả tham dự và đoạt giải tại Hội thi. 

Đọc Tiếp

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

Đọc Tiếp

bo_khoa_hoc

bao_khoa_hoc

tap_chi_khoa_hoc

VIEN_NANG_LUONG

trang_tin_chinh_phu_copy

do_luong_chat_luong

 

TRUNG-TAM-UNG-DUNG

 

TRUNG_TAM_PHAN_TICH

Thống kê người truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter